Debatt: Åpne dørene, de trenger en hverdag

Kjære skoleledere og andre i skolen! Åpne dørene for de som trenger en hverdag. Som trenger noe annet å tenke på, som trenger å bare være barn.

18. mars 2022

Runar Nørstad

Innlegg signert Lene Bakkedal, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. Det sto først på trykk i Dagsavisen, 17. mars. 

Vi våkner hver dag til nye, rystende tall på hvor mange ukrainere som er tvunget til å flykte fra landet sitt. De må forlate familie, venner og ikke minst det som tidligere var den gode og trygge hverdagen. Vi ser skoler, barnehager og sykehus som er rasert av raketter. Ansatte i skoler og barnehager, rektorer og studenter har blitt soldater eller har måttet flykte med familiene sine.

For barna i disse familiene er skolen hverdagen de nå savner. De har opplevd grusomme ting, og mange kommer til Norge uten mer enn det de står og går i. All bagasjen fikk plass på hattehyllen i bussen.

Etter pandemi og lockdown er det én ting vi i hvert fall har lært. Barn og unge trenger hverdagen sin. De trenger at det er normalt på skolen, de trenger å spille ball, fnise, gå i kantina, leke «kongen på haugen» eller bare å «henge» i friminuttene. Barn trenger å være barn. Det trenger de å være sammen med andre barn – som kanskje ikke kan samme språk, men ikke undervurder barna. De er gode på å kommunisere på andre måter.

Mange tenker at disse barna trenger noen som kan å håndtere krigstraumer. Som vet noe om hva de trenger å snakke om. Som vet hvordan en skal hjelpe de til å sette ord på følelsene. Som har en utdanning om akkurat dette.  

(Innlegget fortsetter under bildet)

Lene Bakkedal, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Lærere flest er ikke utdannet som psykologer. De er ikke psykisk helsepersonell. Men de er knallgode på å bygge klasser. De er gode på å se at noen ikke har det bra, og kan hjelpe disse barna til riktig fagperson. Lærere er gode på å sette sammen grupper, slik at alle føler seg inkludert. De er gode på å snakke om det barna ser på TikTok til alle i klassen.

Lærere er gode på å bygge relasjoner. Ikke minst er de knallgode på å lære bort historie, for at vi ikke skal gjøre de samme feilene på ny. De lærer bort engelsk, for at vi skal kommunisere med enda flere, og ikke minst – de lærer bort det å ha respekt for hverandre, at vi er ulike, at vi har opplevd ulike ting, som har formet oss. Og som skaper mangfold i norske klasserom.

Så, kjære skoleledere og andre i skolen! Åpne dørene for de som trenger en hverdag. Som trenger noe annet å tenke på, som trenger å bare være barn. Åpne også dørene for de voksne som har mistet klasserommet sitt, og la de være en ressurs.

Relevante lenker
SL: Kontakt HELP om Ukraina 
SL: Skolene kan ikke stenge verden ute 
SL: LO fordømmer Russlands invasjon av Ukraina
SL: – Tenker ekstra mye på våre kamerater i Ukraina

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen