Skolene kan ikke stenge verden ute

Det er viktig at barn og ungdom får hjelp til å ta inn og bearbeide de voldsomme nyhetene fra Ukraina. Overraskelsen var derfor stor da en ungdomsskolelærer fortalte meg at han hadde fått tilsnakk fra sin nærmeste leder, etter å ha satt saken på dagsorden i klasserommet.

2. mars 2022

Runar Nørstad

Foreldres og skolens oppgave er å forberede barn og unge på livet, på godt og vondt, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

PS! Nederst i saken, finner du nyttige lenker til råd om hvordan du kan snakke med barn og unge om krig.

Innlegg signert Rune Nielsen, hovedtillitsvalgt, Skolenes landsforbund, Bergen. Det står også på trykk i Bergensavisen (BA), tirsdag 1. mars. 

Krigen i Ukraina berører oss alle. Russlands invasjon av Ukraina er den verste krigen vi har hatt mellom to land i Europa siden 2. verdenskrig. Noen eksperter frykter at krigen kan eskalere, og at flere land skal bli direkte innblandet i stridighetene. Hva om russerne også går til angrep på et NATO-land? Man sitter med mange spørsmål som skaper usikkerhet og frykt hos mennesker også i Norge.

Det er viktig ikke å lukke øynene for den harde virkelighet. Befolkningen må få informasjon, unge som gamle må få mulighet til å snakke om sine tanker og følelser. Frykt kan skape handlingslammelse. Ved å få analyser og diskusjon, kan frykten kontrolleres, og kanskje føre til at den enkelte kan bidra med sitt engasjement. Alle monner drar i en krisesituasjon.

Media dekker begivenhetene på en forbilledlig måte. De belyser saken fra ulike sider, og lar forskjellige eksperter og kommentatorer komme til orde. Likevel er det viktig at barn og ungdom får hjelp til å ta inn og bearbeide de voldsomme nyhetene. Overraskelsen var derfor stor da en ungdomsskolelærer fortalte meg at han han fått tilsnakk fra sin nærmeste leder, etter å ha satt saken på dagsorden i klasserommet.

En våken og engasjert samfunnsfaglærer vil naturligvis alltid søke å bringe dagsaktuelle problemstillinger inn i klasserommet. Vi kan ikke stenge verden ute. Ved timens slutt uttrykte flere av 15-åringene at det hadde vært interessant og lærerikt, og at det var godt å få dele sine tanker om den skremmende situasjonen.

Foreldres og skolens oppgave er å forberede barn og unge på livet, på godt og vondt

Imidlertid fikk skolen henvendelser fra noen få opprørte foreldre. Deres barn hadde kommet hjem fra skolen med redsel i blikket og usikkerhet om fremtiden. Foreldre måtte så godt det lot seg gjøre trøste sine barn. De tok kontakt med skolen og ville ha seg frabedt at barna ble skremt av innholdet i undervisningen.

Foreldres og skolens oppgave er å forberede barn og unge på livet, på godt og vondt. De unge må etter beste evne bli robuste nok til å møte virkeligheten. Dersom de alltid skal strykes med hårene, kan livets skole ble svært tøff.

Selvfølgelig vil det alltid være et mål å formidle budskapet på en klok og skånsom måte, det skjønner både foreldre og lærere.

I Arnulf Øverlands berømte dikt «Du må ikke sove, Europa brenner», utgitt 1937, står det bl.a.:

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer deg selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme

Du har ikke lov til å gå der og glemme!»

Relevante lenker
Råd om hvordan du kan snakke med barn og unge om krig (Udir)
Slik snakker du med barn om krig (Redd Barna)
Hvordan snakke med barn om Ukraina (Voksne for Barn)

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen