102 får ta matteprøven på ny

Dersom studentene består prøven, kan de velge om de vil begynne på lærerutdanning denne høsten eller få utsatt studiestart til neste år.   102…

6. september 2016

Runar Nørstad

102 får ta matematikkprøven på ny. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Dersom studentene består prøven, kan de velge om de vil begynne på lærerutdanning denne høsten eller få utsatt studiestart til neste år.

 

102 søkere som ikke klarte å forbedre sin karakter i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen, får en ny mulighet onsdag 7. september.

Dette er søkere som tok forkurset i matematikk ved universiteter eller høyskoler der det ble gjort formelle feil ved gjennomføringen av prøven, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Siden det har vært gjort formelle feil i gjennomføringen ved noen av utdanningsinstitusjonene, har de som ble berørt av slike feil rett til en ny prøve. Jeg er glad for at ny prøve blir arrangert raskt slik at de som består, får anledning til å begynne på lærerutdanning allerede i høst, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

361 studenter strøk

Regjeringen varslet høsten 2014 at det ville bli innført krav om minimum karakteren fire i fellesfaget matematikk for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningene. I januar 2015 ble det bestemt at kravet skulle gjelde fra høsten 2016.

I sommer fikk alle søkere som hadde karakteren tre i fellesfaget matematikk tilbud om å ta forkurs for å kvalifisere seg. Prøven ble avholdt 1. august. Av 485 som tok prøven, besto 124 denne prøven.

Det er kommet inn totalt 37 klager på formelle feil ved gjennomføring av prøven. Enkelte klager har hatt flere avsendere fordi studentene har opplevd samme typen formelle feil og alle som ble berørt at feilen har fått tilbud om ny prøve.

Også de som kan dokumentere at de hadde gyldig fravær 1. august, for eksempel sykdom, får en ny sjanse.

 

Relevante lenker:
SL: Eg er ein av dei som strauk i matte
SL: – Går glipp av mange dyktige lærere

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen