Yngve Hågensen inspirerte Skolenes landsforbund

En svært engasjert Yngve Hågensen skrøt av arbeidet Skolenes landsforbund gjør for å sette utdanning på dagsorden, også innad i LO, da han gjestet…

2. november 2018

Runar Nørstad

En svært engasjert Yngve Hågensen skrøt av arbeidet Skolenes landsforbund gjør for å sette utdanning på dagsorden, også innad i LO, da han gjestet landsstyret.

Yngve Hågensen gikk av som LO-leder i 2001, men er fortsatt en ettertraktet foredragsholder i en alder av 80 år. I sedvanlig stil, sparte han ikke på kruttet når han innledet om «Kompetanse i arbeidslivet» på Sørmarka fredag morgen.

– Jeg vil våge den påstand at arbeiderbevegelsen har vært både arkitekt og byggherre for det utdanningssamfunnet vi har i dag. LO har i alle år fremhevet viktigheten av at alle skal ha lik rett til utdanning, og slik må det fortsatt være.

– Skolenes landsforbund har vært det forbundet som har trøkket på mest innenfor vår familie, for å få LO til å ta utdanning på alvor. Dere har vært en viktig bidragsyter for å få hele samfunnet til å ta utdanning på alvor. Fortsett slik, sa Ynge Hågensen til landsstyret.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen holdt et gnistrende innlegg til landsstyret i Skolenes landsforbund, på Sørmarka fredag. (Foto: SL)

Tar utdanning på alvor

Den tidligere LO-lederen ga en flammende innledning om hvor viktig arbeiderbevegelsens satsing på utdanning har vært, og fortsatt er og bør være.

– Organisasjoner utenfor LO kritiserer med jevne mellomrom LO for ikke å ta utdanning på alvor. Da pleier jeg å minne om at LO hadde tre visjoner for framtiden allerede i 1899 – arbeid, bolig og utdanning. Det forteller mye om den nye landsorganisasjonens grunnleggende holdning til viktigheten av utdanning, sa Ynge Hågensen.

– Tydelig verdigrunnlag

Forbundsleder Anne Finborud satte stor pris på at Ynge Hågensen tok seg tid til å gjeste landsstyret.

– Jeg er utrolig takknemlig for at du sa ja til å komme, og at du fortsatt har den samme stilen. Du beskriver Skolenes landsforbund slik vi ønsker å bli oppfattet. Vi vet at Skolenes landsforbund har en betydning inn i LO med vår skolepolitikk, men vi ønsker at våre meninger skal kvitteres ut av LO i mye større grad – og tydeligere – enn i dag. Det jobber vi kontinuerlig med.

– Det er også viktig at vi blir sett og får støtte, for vi kommer til å bety mye for framtidens skole. Det er flere og flere som svikter fellesskolen. Skolenes landsforbund står på et tydelig verdigrunnlag sammen med LO, med en gjennomsyret solidarisk tekning. Jeg er veldig takknemlig for at du ser det, Yngve, sa Finborud.

Skolenes landsforbund på Facebook!

Den norske modellen

Hågensen tok landsstyret med på en historisk reise tilbake i arbeiderbevegelsens historie fra 1899 og fram til i dag. Han trakk paralleller fra historien og minnet forsamlingen på at Norge, den gang LO ble dannet, var det nest fattigste landet i Europa etter Irland.

«Den gangen da nød og fattigdom preget Norge hadde arbeiderbevegelsen en visjon for framtida som besto av arbeid til alle, bolig til alle og rett til utdanning for alle. Gjennom vel 100 år har sosialdemokratisk politikk bidratt til å bygge det velferdssamfunnet vi kjenner i dag, sten for sten. Det har ikke kommet rekende på en fjøl. Nå er Norge et av verdens beste land å bo i. Vår visjon den gang har blitt til virkelighet for de aller fleste. Et av de viktigste verktøyene har vært den norske modellen og samspillet mellom arbeidstagerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og staten. Det har vært kultur for å snakke sammen,» skrev Yngve Hågensen i et innlegg i Fredriksstad Blad for vel to år siden.

Mye av innholdet i innlegget gjentok han for SLs landsstyre.

Relevante lenker
SL: Sanner sjarmerte Skolenes landsforbund

– Jeg vil våge den påstand at arbeiderbevegelsen har vært både arkitekt og byggherre for det utdanningssamfunnet vi har i dag, sa Ynge Hågensen til landsstyret i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)