Husk fristen for å søke på Nobelkurset!

Kurset avholdes fra mandag 13. mars til onsdag 15. mars 2017. Tema: «Nedrustning og opprustning i vår tid». Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en…

21. februar 2017

Runar Nørstad

Kurset avholdes fra mandag 13. mars til onsdag 15. mars 2017. Tema: «Nedrustning og opprustning i vår tid».


Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål.

Det er rundt 20 plasser på kurset, hvorav Skolenes landsforbund disponerer to.

Kortfattet søknad med navn, adresse, skole, skoleslag og fag du underviser i, sendes gs@skolenes.no. Husk at du på forhånd må ha avklart om du får permisjon.

Søknadsfrist: Mandag 27. februar 2017

 

Kurset går over tre dager. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne, understreker Gunnvor Sen, 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

– Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie og lignende og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål, sier Gunnvor Sen.

Det er ingen kursavgift. Nobelinstituttet dekker foredragene, kursmateriell og lunsj. Skolenes landsforbund dekker reise og overnatting (om nødvendig), samt måltider utover lunsj.

For nærmere informasjon, kontakt 2. nestleder Gunnvor Sen, telefon 452 42 384 eller send epost: gs@skolenes.no

 

Bildet av Nobelinstituttet er frigjort under denne lisensen