Viktig seier for SL Buskerud

Fylkeskommunen ville opprette prisen «Årets lærer». Det ville ikke SL Buskerud, som fikk stoppet prisutdelingen. Hovedutvalget for Utdanning (HUU) i Buskerud vedtok i 2015…

29. april 2016

Runar Nørstad

Thor Backe fortsetter som leder i SL Buskerud. Til daglig jobber SL-veteranen på Arbeidsinstituttet i Modum, på Åmot. (Foto: SL) Fylkeskommunen ville opprette prisen «Årets lærer». Det ville ikke SL Buskerud, som fikk stoppet prisutdelingen. Hovedutvalget for Utdanning (HUU) i Buskerud vedtok i 2015 at det skulle opprettes en pris – «Årets lærer».

Prisen skulle deles ut til en lærer eller en gruppe av lærere som på en framragende måte skaper et godt læringsmiljø, og som bidrar til at elevene oppnår god læring.

Høsten 2015 gikk fylkeskommunen ut og etterlyste kandidater til prisen, som etter planen skulle deles ut i februar 2016.

Problemet var bare at ingen av arbeidstakerorganisasjonene ønsket å sitte i komiteen som utnevnte «Årets Lærer», ifølge Thor Backe, leder i Skolenes landsforbund Buskerud og HTV for SL i Buskerud fylkeskommune.

 

Stor motstand mot prisen

– I stedet ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av arbeidsgiver og SL som skulle se på innretting av prisen og om det var mulighet for å rette prisen mer mot miljøer enn enkeltpersoner. For SL var det viktig å være med i denne gruppen – ikke for å opprette prisen, men for å se til at dette ikke skulle bli en popularitetskonkurranse, sier Thor Backe.

Etter kontakt med tillitsvalgte i fylkeskommunen, ble det klart at motstanden mot opprettelsen av prisen var massiv blant SLs medlemmer.

– Vi framførte vårt syn i arbeidsgruppen, og det kom raskt for dagen at dette var noe vi ikke ville ha mulighet til å oppnå enighet om. SL skrev derfor et notat hvor vårt syn fremkom. Dette fulgte sakspapirene inn i HUU igjen. Under avstemningen fikk vi støtte til nedleggelse av prisen fra SV, Ap, V og Sp. Bare H og Frp stemte for prisen. Resultatet ble at prisen «Årets lærer» ble vedtatt avviklet og nedlagt. En prinsipiell og viktig seier for SL Buskerud, mener jeg, sier Thor Backe.

 

– Motstander av å måle resultater

Motstanden mot en slik pris begrunnes av SL med at vi ikke ønsker flere tidstyver inn i skolen, forklarer SLs fylkesleder i Buskerud:

– Vi ønsker ikke at lærerens arbeid skal måles opp mot kollegaer eller sammenlignes for å finne ut hvem som er best, eller hvilke miljø/arbeidskollegium som utfører den beste jobben. SL mener at slike målinger kun kan skje via subjektive meninger.

– I tillegg er SL motstander av at man skal måle resultater når man jobber med barn/ungdom. Alle lærere i Buskerud fylkeskommune har forskjellige elever å jobbe med og det blir umulig å foreta en nøytral vurdering av jobben til en som har en meget god elev og en som har en meget svak elev. Og vi kan ikke se hvordan to slike lærere skal vurderes opp mot hverandre, fortsetter Thor Backe.

 

Fylkene sier nei

SL Buskerud har også vært i kontakt med andre fylkeslag. Tilbakemeldingene, ifølge Thor Backe, er at der det er innført en slik eller lignende priser, er den avviklet etter kort tid.

– Dersom fylkeskommunen likevel velger å kåre «Årets lærer», vil SLs medlemmer reservere seg mot å bli nominert, avslutter Thor Backe.

 

Relevante lenker
SL: – SL skal bli størst – blir du med på det?
SL: – Vi trenger et bredere lag rundt eleven