– Vi trenger et bredere lag rundt eleven

Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Skolenes landsforbund (SL) mener flere voksne med ulik yrkesbakgrunn i skolen vil styrke arbeidet mot mobbing og bidra til en…

20. april 2016

Runar Nørstad

 Forbundslederne Mette Nord, Anne Finborud og Mimmi Kvisvik går sammen om en skole uten mobbing. (Foto:SL)

Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Skolenes landsforbund (SL) mener flere voksne med ulik yrkesbakgrunn i skolen vil styrke arbeidet mot mobbing og bidra til en bedre skolehverdag.

Forbundene organiserer flere yrkesgrupper og profesjoner med ulik kompetanse som sammen kan bidra til en best mulig skolehverdag hvor både barn og voksne trives.

– Flere voksne med ulik yrkesbakgrunn i skolen vil styrke arbeidet mot mobbing og bidra til en bedre skolehverdag, sier Mette Nord i Fagforbundet, Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen og Anne Finborud i Skolenes landsforbund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Arbeidet mot mobbing i skolen har vært på dagsorden i mange år. Fortsatt er det om lag 30.000 barn som utsettes for utestengelse, mobbing eller trakassering. Vi kan ikke akseptere at dette fortsetter å skje uten at vi gjør noe med det, mener Finborud.

– Lærere og skoleledere kan ikke løse dette alene. Vi trenger et bredere lag rundt elevene for å se helheten i hva som rører seg i skolehverdagen – både i klasserommet og i skolegården, påpeker Nord.

– Ikke minst må skolen ha kompetanse, tid og nok voksne til å håndtere mulige mobbesituasjoner. En av løsningene er å styrke skolemiljøet gjennom å ansette voksne med ulik kompetanse og erfaring, understreker Kvisvik.

De tre forbundslederne er overbevist om at flere stabile og trygge voksne med ulik kompetanse er sentrale i arbeidet med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene.

– Både skoleledere og -eiere ha ansvar for å ansette medarbeidere med særskilt kompetanse på den psykososiale helsen til barna, påpeker lederne.

Fagforbundet, FO og SL mener at en bevisst bruk av pedagoger, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, helsesøstre, sosialarbeidere, vaktmestre og andre voksenpersoner som er ansatt i skolen og som ser barna i ulike sammenhenger, vil bidra til det.

 

Relevante lenker:
SL:
Nye tiltak mot mobbing
SL:
Signerte nytt partnerskap mot mobbing
SL: – Lærere tar mobbing på alvor
SL: – Alle former for mobbing må bekjempes
SL: Giske refser manglende mobbearbeid
SL: – Læreren bør avgjøre mobilforbud
SL: – Gjør en forskjell, du også!, se video!