Vellykket temakveld om framtidens utdanning

Fikk du ikke med deg direktesendingen? Her kan du se hva LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og forbundsleder Anne Finborud mener om «Framtidens utdanning». SE VIDEO!…

30. august 2017

Runar Nørstad

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen innleder om framtidens skole. (Foto: SL)

Fikk du ikke med deg direktesendingen? Her kan du se hva LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og forbundsleder Anne Finborud mener om «Framtidens utdanning». SE VIDEO!

 

Skolenes landsforbund Østfold og LOs distriktskontor i Østfold arrangerte tirsdag 29. august temakveld om «Fremtidens utdanning». Arrangementet fant sted i Halden (Showrommet på NCE, rett over veien for Høgskolen i Østfold avd. Halden på Remmen).

Arrangementet ble også sendt direkte på Facebook, hvor om lag 2.500 seere var innom sendingen.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa i sin innledning (12:30 ut i videoen) at LO er sterkt engasjert i framtidens utdanning.

– Utdanning og kompetanse er noe vi er gode på i fagbevegelsen, og som vi alltid har vært opptatt av. Ikke minst fordelingen av kompetansen, og hvordan vi skal klare å se helheten i utdannings- og kompetansepolitikken.

SLs fylkesleder i Østfold, Jon Oddvar Holthe takker Hans-Christian Gabrielsen. (Foto: SL)

Gabrielsen viste til LO-kongressen tidligere i år, der han trakk fram at det ble gjort gode vedtak som gjør det mulig for LO å jobbe videre med utdannings- og kompetansepolitikken.

Forbundsleder Anne Finborud (30:15 ut i videoen) henvendte seg hovedsakelig til lærerstudentene:

– Dere kommer ut i verdens beste yrke, og blir utrolig viktige i det norske samfunnet. Jeg har vært ungdomsskolelærer i årtier og ville aldri valgt et annet yrke. Du får på en måte bevist at det er bruk for deg, at du er et aktivt samfunnsmenneske. Det er jobben vår.

Finborud understreket at LO, SL og flere andre forbund jobber daglig for å få gjennomslag for at studentene skal ha gode vilkår i studietiden og gode arbeidsforhold etter endt utdanning. Hun la også vekt på at den norske skolen skal være offentlig eid og drevet.

– Skolen skal være under demokratisk kontroll. I klasserommet er læreren den profesjonelle og skal ha handlefrihet i metodikken til å formidle fagene og inspirere til god dannelse. Det må politikerne akseptere. De kan ikke bestemme hva tiden i klasserommet og i læringsarenaene skal brukes til. Det er lærerne som skal ha handlefrihet til det.

Trond Henriksen (46:10 ut i videoen), som har arbeidet innenfor det forebyggende i skoleverket i mange år, snakket om «utfordringer og konsekvenser av frafall».

Temakvelden ble avrundet med en skolepolitisk debatt (1:46:30 ut i videoen) mellom Fredrikstad-politiker Bjørnar Laabak (Frp) og Halden-politiker Arve Sigmundstad (Ap).

Skolenes landsforbund på Facebook!