– Utsett fagfornyelsen der det er mulig

En klar overvekt av medlemmene i Skolenes landsforbund mener det er riktig å utsette fagfornyelsen til august 2021 – der det er mulig.

3. april 2020

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund foreslår å utsette fagfornyelsen i grunnskolen, men ikke i videregående skole.

Sist fredag, 27. mars, ba Skolenes landsforbund kunnskapsminister Guri Melby utsette innføringen av nye læreplaner til høsten 2021 på grunn av koronapandemien.

Skolenes landsforbund har nylig gjennomført en undersøkelse blant egne medlemmer, der utsettelsen av fagfornyelsen var ett av spørsmålene. Den klare tilbakemeldingen er at et klart flertall støtter en utsettelse av fagfornyelsen, der det er mulig.

– I grunnskolen er det mulig med en utsettelse, og det forslaget står forbundet fast på. Det vil derimot ikke være mulig å stoppe implementeringen av fagfornyelsen i videregående skole, fordi elevene allerede har søkt på programområder hvor de nye læreplanene allerede er innført. Forbundets forslag om å utsette fagfornyelsen gjelder altså ikke for videregående skole, presiserer nestleder Terje Moen.