Utdanning sentralt på Kommunalkonferansen

Hvordan skal vi få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring, var ett av temaene som ble belyst på Kommunalkonferansen – der Skolenes landsforbund var godt representert.

11. juni 2024

Runar Nørstad

Kommunalkonferansen 2024 avholdes 5. - 6. juni i år. Konferansen blir den 30. i rekken og markeres som en jubileumskonferanse med tittelen «Skjebnetid og framtidstro".
Kommunalkonferansen 2024 ble avviklet på Quality Airport Hotel Gardermoen 5.- og 6. juni – den 30. i rekken med tittelen «Skjebnetid og framtidstro». Altså en jubileumskonferanse der om lag 470 deltok. Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, snakket om nettopp skjebnetid og framtidstro. (Foto: Skolenes landsforbund)

Kommunalkonferansen 2024 ble avviklet på Quality Airport Hotel Gardermoen 5.- og 6. juni – den 30. i rekken med tittelen «Skjebnetid og framtidstro». Altså en jubileumskonferanse der om lag 470 deltok.

Konferansen arrangeres av LO Kommune, der Skolenes landsforbund er et av forbundene i kommunal sektor.  

– Skolenes landsforbund har tradisjon for å delta på Kommunalkonferansen, og har en større delegasjon på plass hvert år. Konferansen trekker til seg aktuelle og spennende innledere som belyser tidsaktuelle temaer, og har i tillegg kulturelle innslag av høy kvalitet. Konferansen er populær. Det meldes allerede om stor interesse for neste års konferanse, som blir i uke 25. Også vi i Skolenes landsforbund gleder oss, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad. Han representerer forbundet i arrangementskomiteen i LO Kommune.

Målet med årets konferanse var å skape kunnskap, engasjement og framtidstro – fordi vi lever i en tid med mye uro preget av kriger og konflikter, klima- og naturendringer, økte klasseskiller og sosial uro. Samtidig har bruken av kunstig intelligens og robotisering skutt fart.

Her ser du Kommunalkonferansen 2024 i opptak: Kommunalkonferansen 2024 on Vimeo

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunalkonferansen 2024 avholdes 5. - 6. juni i år. Konferansen blir den 30. i rekken og markeres som en jubileumskonferanse med tittelen «Skjebnetid og framtidstro".
Kommunalkonferansen er 30 år. Da serveres det kake. (Foto: Skolenes landsforbund)

Også utdanning var ett av temaene som ble berørt. Sindre Lysø, statssekretær Kunnskapsdepartementet, holdt en gnistrende innledning om forebyggende innsats mot drop-out i skolen. Hvordan skal vi få flere ungdommer til å lykkes, og fullføre videregående opplæring, var spørsmål han tok opp i innledningen sin.

– Vi skal klare å lage en skole som ivaretar elevene bedre enn i dag, og som ruster dem for livet og arbeidslivet som venter.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape muligheter for folk, er å få dem gjennom videregående med en utdanning som samfunnet etterspør i andre enden. I fjor sørget vi for at Stortinget vedtok en helt ny opplæringslov for fremtiden. Den loven bygger bro fra vår bevegelses historiske reformer for å gi utdanning til flere, over til vår tid. Med den nye loven, vil ikke videregående opplæring være tidsbegrenset som man må slutte på når man ha brukt opp tiden. Alle får nå rett til å fullføre videregående opplæring – uansett, sa Sindre Lysø.

Han tok seg god til tid å presentere flere nye rettigheter som følger med loven.

– Blant annet muligheten til å ta så mange omvalg som du vil frem til du er 19 år. Vi innfører en rett til å ta et fagbrev nummer to, dersom man har et fra før eller rett til fagbrev dersom man har studieforberedende i bagasjen. Vi utvider målgruppen til den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten, og vi gir rett til lovgivning for lærere. Og vi innfører mange andre ting som vil være enormt viktig for å å enda flere til å fullføre videregående opplæring.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunalkonferansen 2024 avholdes 5. - 6. juni i år. Konferansen blir den 30. i rekken og markeres som en jubileumskonferanse med tittelen «Skjebnetid og framtidstro".
Jon Oddvar Holthe representerte også Skolenes landsforbund i parallellseminaret «Kunstig Intelligens i praksis og utdanning». (Foto: Skolenes landsforbund)

Nestleder Jon Oddvar Holthe representerte Skolenes landsforbund i den påfølgende debatten, «Klar – ferdig – forebygging!», der han roste regjeringens satsing for å hindre frafall i videregående opplæring.

– Fellesskolen har vært under press i mange år. New Public Management har vært et stort problem innad i fellesskolen, med mer privatisering og større forskjeller. Nå er regjeringen på rett vei. Skal vi lykkes med fellesskolen, må vi hindre at høyresiden vinner valget. Da må vi også slutte å omtale Høyre som om at de allerede har vunnet. Jo oftere man sier det, jo større sannsynlighet er det for at det blir en sannhet, sa Holthe til applaus fra salen.

Jon Oddvar Holthe representerte også Skolenes landsforbund i parallellseminaret «Kunstig Intelligens i praksis og utdanning», der også politikere og arbeidslivsrepresentanter var enige om at KI vil være en del av fremtidens etterspurte kompetanseområde, både i arbeidslivet og i utdanninger.

Spørsmålene som gikk igjen, var om vi er klare for KI – og hvor langt vi har kommet eller henger etter. Om lag 150 var påmeldt.

Her ser du Kommunalkonferansen 2024 i opptak

Les mer om Kommunalkonferansen her

Relaterte saker
SL: Uttalelse: Lovfest elevers krav til alternativ læringsarena

Kommunalkonferansen 2024 avholdes 5. - 6. juni i år. Konferansen blir den 30. i rekken og markeres som en jubileumskonferanse med tittelen «Skjebnetid og framtidstro".
Kristin Halvorsen deltok på seansen «Klima og prislappen for norsk natur». Det samme gjorde Jørgen Randers, professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. (Foto: Skolenes landsforbund)