Uravstemning om tariffoppgjøret i KS

SLs yrkesaktive medlemmer i KS-området har fått invitasjon til å delta i uravstemningen via e-post og SMS. Forbundsstyret anbefaler medlemmene om å stemme JA til forhandlingsresultatet. 

5. oktober 2020

Runar Nørstad

SLs yrkesaktive medlemmer i KS-området har fått nødvendig informasjon for å kunne delta i uravstemningen. (Foto: SL)

Onsdag 16. september ble det oppnådd enighet mellom LO kommune og KS om årets tariffoppgjør, og neste steg er uravstemning blant medlemmene i Skolenes landsforbund.

Uravstemningen er åpen, og medlememne det gjelder har fått uravstemningsdokumentet på e-post.

På grunn av tekniske problemer, ble avstemningen via SMS først tilgjengelig onsdag 7. oktober.

– Vi beklager dette. Alle medlemmer som til nå ikke har avgitt stemme, har nå fått SMS der de ved enkle tastetrykk kan delta i uravstemningen, sier nestleder Terje Moen.

Har du ikke fått invitasjon til å delta i uravstemningen i løpet av denne uken, kontakt nestleder Terje Moen.

Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet.

Uravstemningen stenger onsdag 14. oktober klokken 16.00.

Anbefaler resultatet

– På grunnlag av profilen vi fikk gjennomslag for i den knappe pengesummen som var mulig å skaffe, og de prinsipielle framtidsretta temaene LO kommune fikk gjennomslag for i forhandlingsløsningen, anbefaler forbundsstyret medlemmer i Skolenes landsforbund om å stemme JA til forhandlingsresultat, sier forbundsleder Anne Finborud.

LO kommune og Skolenes landsforbund fikk gjennomslag for kravet om kronetillegg, som et likt kronebeløp for hver stillingsgruppe. De avtalte tilleggene er på mellom 1.400 og 1.900 kroner. Det er ikke satt av penger til lokale forhandlinger i år.

– Skolenes landsforbund er spesielt glad for at vi har fått gjennomslag for LO kommune sitt krav om å bedre rettssikkerheten for skoleansatte i saker knyttet til opplæringslovens § 9A, sier Anne Finborud.

Les også: Forbundets begrunnelse for å si ja