Uravstemning om ny tariffavtale

Forslaget til tariffavtale i Staten og Spekter er ute til uravstemning. Forbundsstyret anbefaler SLs medlemmer å stemme ja.   Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat…

1. juni 2018

Runar Nørstad

Forslaget til tariffavtale i Staten og Spekter er ute til uravstemning. Forbundsstyret anbefaler SLs medlemmer å stemme ja.

 

Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 24. mai 2018.

Etter flere timer i mekling på overtid aksepterte LO Stat Riksmeklerens forslag til ny hovedtariffavtale i staten. Unio og YS Stat aksepterte også forslaget. LO Stat, Unio og YS Stat har derfor fortsatt en likelydende hovedtariffavtale i staten.

Den økonomiske rammen for oppgjøret ble 2,8 % – på nivå med frontfaget, og ivaretar målet om reallønnsvekst for medlemmene.

Uravstemningen er i gang, og SLs yrkesaktive medlemmer i Staten og Spekter har fått invitasjon til å delta i avstemningen via SMS/e-post.

Har du ikke fått invitasjon til å delta i avstemningen, kontakt nestleder Terje Moen (tam@skolenes.no).

PS! Frist for å delta i uravstemningen er fredag 15. juni kl. 15.00.

Et enstemmig forbundsstyre anbefaler medlemmene å stemme ja til det vedlagte forslaget til tariffavtale i Staten og Spekter.

Også LO Stats forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til meklingsresultatet i uravstemningen.

 

Relevante lenker:
SL: Løsning i statsoppgjøret
SL: Protokoll fra meklingen i statsoppgjøret (PDF)