Trinn 2-kurs for tillitsvalgte i april

Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs med sentrale tillitsvalgte i Oslo, fra 4. april til 6. april 2022. Påmeldingsfrist: 25. mars.

24. mars 2022

Runar Nørstad

Bildet er fra Trinn 2-kurset på Anker Hotell i Oslo, 29. november 2021. (Foto: SL)

Kurset «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2)» er for deg som enten har deltatt på «Grunnskoleringen for tillitsvalgte (Trinn 1)» eller har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å få økt kunnskap i hvordan lover, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

Kurset strekker seg over tre dager: Mandag 4. april til onsdag 6. april 2022.

Det vil bli lagt opp til en del gruppearbeid, der deltakerne skal øve på å løse aktuelle saker, med mulighet for å diskutere og dele aktuelle utfordringer fra egen arbeidsplass.

Emner på «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2)»:

  • Personalsaker
  • Tjenestevei for å få løftet saker opp til neste nivå
  • Protokoll/referat
  • Forhandlingsteknikk
  • Lokale forhandlinger
  • Lov- og avtaleverket (f.eks.: AML, HTA, HA og Særavtaler)

Kursholdere: Hele den valgte staben i SL.

Påmelding: Send e-post med navn, arbeidssted, fylke, verv og tidspunkt for når du ble tillitsvalgt til kontorsekretær Helene Rathke, hr@skolenes.no, innen fredag 25. mars.

Rett til frikjøp: Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Reise og overnatting: Dekkes av Skolenes landsforbund. Eventuelle reisebestillinger: Kontakt regnskapsmedarbeider Nadya Lagmouch, nl@skolenes.no.  

Påmeldingsfrist: Fredag 25. mars 2022.

Les også: Datoene for alle kursene for tillitsvalgte (trinnskolering)

Kurssted: Anker Hotell, Oslo (sentralt i sentrum). Se kart under.