Styrk lovverket for skolebibliotekene

Skolenes landsforbund er med på et felles opprop i regi av Norsk Bibliotekforening for å styrke skolebibliotekene.     Norsk Bibliotekforening har sammen med…

26. januar 2017

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er med på et felles opprop i regi av Norsk Bibliotekforening for å styrke skolebibliotekene.  

 

Norsk Bibliotekforening har sammen med Skolenes landsforbund og ni andre organisasjoner sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med anmodning om å styrke skolebibliotekene.

 

Læring og utvikling

«Mange kommuner er flinke til å satse på skolebibliotekene sine, men de fleste er det ikke. Dagens lov og forskrift om skolebibliotek sier ingenting om hvordan skolebibliotek skal drives eller hvilke ressurser skolebiblioteket skal ha. Det er på tide med en styrking av skolebibliotekene som sikrer elevene hjelp og medvirkning i læring og utvikling,» står det blant annet i brevet til statsråden.

De andre organisasjonene som støtter brevet er Foreningen !les, Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Forfattersentrum, Fagforbundet, Norsk Barnebokinstitutt, Bibliotekarforbundet, Kulturforbundet og Utdanningsforbundet.

 

Salderingspost

«Skolebiblioteket blir dessverre ofte en salderingspost for rektorer og kommunepolitikere som skal få kommunenes økonomiske midler til å strekke til. Statistikk viser at skolebibliotek har begrenset åpningstid, personalressursene som brukes på biblioteket går nedover og at hovedoppgaven blir å administrere biblioteket,» ifølge brevet til kunnskapsministeren.

Skolenes landsforbund Nordland har tidligere uttrykt bekymring for at barns leseferdigheter svekkes på grunn av at skolebiblioteker legges ned. Les saken her

 

Organisasjonene ønsker at …

  • skolebiblioteket settes i sammenheng med læreplanene og blir en del av skolens pedagogiske planverk
  • skolebiblioteket har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • skolebiblioteket er åpent og bemannet i skolens åpningstid
  • skolebiblioteket ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • skolebiblioteket inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • skolebiblioteket formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremmer språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser
  • det tas større ansvar for utviklingen av skolebibliotekene og at anbefalingene som ble gitt i Evaluering av program for skolebibliotek 2009-2013 følges opp
  • det føres tilsyn med at skoleeierne gir elevene tilgang til tilrettelagte skolebibliotek
  • skolebibliotek skal utvikles til å bli en formidlingsarena for blant annet litteraturformidling gjennom den kulturelle skolesekken

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.