Stipend for minoritetsspråklige lærere

Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for…

19. januar 2017

Runar Nørstad

Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører fram til godkjent formell kompetanse for undervisning i skolen.

 

Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk og tysk, opplyser Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

– Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som tilfredsstiller krav til utdanning for personer som skal tilsettes i undervisningsstilling. Dette omfatter for eksempel videreutdanning med sikte på å få godkjent allmennlærer- eller faglærerkompetanse, sier NAFOs kontaktperson, Gro Standnes.

Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning, bortsett fra en eventuell oppbygging av faglærerutdanningen i morsmål til annen faglærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning.

NAFO forvalter stipendordningen i samarbeid med skoleeierne.

Søknad om stipend skal rettes til skoleeier, det vil si kommunen, fylkeskommunen eller privatskoleeier, via skolens ledelse innen 15. mars 2017. Det er skoleeier som prioriterer og innstiller søkere og sender søknad til NAFO innen 15. april 2017.

Hvert enkelt stipend er på 100.000 kroner for 60 studiepoeng eller 50.000 kroner for 30 studiepoeng. Stipendet er personlig og i utgangspunktet skattepliktig.