Søk om plass på Nobelkurset!

Kurset for lærere avholdes fra mandag 12. mars til onsdag 14. mars 2018. Tema: «USA under Trump. Innenriks -og utenrikspolitikk».   Det Norske Nobelinstitutt…

8. januar 2018

Runar Nørstad

Nobelkurs

Kurset for lærere avholdes fra mandag 12. mars til onsdag 14. mars 2018. Tema: «USA under Trump. Innenriks -og utenrikspolitikk».

 

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål.

Det er rundt 20 plasser på kurset, hvorav Skolenes landsforbund disponerer to.

Kortfattet søknad med navn, adresse, skole, skoleslag og fag du underviser i, sendes forbundssekretær Bodil Gullseth, bg@skolenes.no.

Husk at du på forhånd må ha avklart om du får permisjon.

Søknadsfrist: Fredag 23. februar 2018

 

Ingen kursavgift

– Kurset går over tre dager. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne, sier Bodil Gullseth.

– Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie og lignende og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål, sier forbundssekretæren. Årets tema dekker kompetansemål i samfunnsfag for både ungdomstrinn i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en unik mulighet til å få faglig påfyll med gode forelesere og til å knytte kontakter med andre samfunnsfaglærere. Det er også stor stas og inspirasjon å være i Det Norske Nobelinstitutts lokaler, fortsetter forbundssekretæren.

Det er ingen kursavgift. Nobelinstituttet dekker foredragene, kursmateriell og lunsj. Skolenes landsforbund dekker reise og overnatting (om nødvendig), samt måltider utover lunsj.

For nærmere informasjon, kontakt forbundssekretær Bodil Gullseth, telefon 976 68 399 eller send epost: bg@skolenes.no

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Nobelkurs
Kurset gir en unik mulighet til å få faglig påfyll med gode forelesere og til å knytte kontakter med andre samfunnsfaglærere. Det er også stor stas og inspirasjon å være i Det Norske Nobelinstitutts lokaler. (Foto: SL)