SL vil fjerne de nasjonale prøvene

Skolenes landsforbund er enig med Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen når de foreslår å avvikle dagens nasjonale prøver, og å utvikle nye læringsstøttende prøver som ikke legger til rette for rangering av skoler.

15. november 2023

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er enig med Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen når de foreslår å avvikle dagens nasjonale prøver, og å utvikle nye læringsstøttende prøver som ikke legger til rette for rangering av skoler.
Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. (Foto: Udir/Illustrasjon)

Dette synet samsvarer godt med Skolenes landsforbunds programformulering: «nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering avvikles.»

Utvalget vurderer at dagens nasjonale prøver i for liten grad gir relevant informasjon og støtte til lærernes faglig-pedagogiske arbeid. De nye læringsstøttende prøvene må i større grad gi umiddelbare og konkrete tilbakemeldinger om elevenes læring.

Kritikken av dagens nasjonale prøver samsvarer med hva våre medlemmer i Skolenes landsforbund melder tilbake til oss. Våre lærere ser liten nytte i de nasjonale prøvene. I stedet er det bare noe som tar tid, men med liten nytteverdi.

Læringsstøttende prøver som gir umiddelbar tilbakemelding til lærere og elever, vil kunne være av stor verdi. Tar man også bort muligheten til rangering av skoler på bakgrunn av resultatene, vil det føre til at det faglig-pedagogiske fokuset styrkes på bekostning av fokuset på å få høyest mulig rangering i lokalavisene.

Skolenes landsforbund ønsker denne endringen velkommen. Skolen skal være en læringsarena, ikke en konkurransearena.

Relaterte saker
SL: Klar tale om eksamen i ungdomsskolen