Klar tale om eksamen i ungdomsskolen

Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen har nettopp lagt fram sin innstilling, og den samsvarer godt med utdanningspolitikken til Skolenes landsforbund.

15. november 2023

Runar Nørstad

Alternative eksamensformer hilses velkommen av Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images/Illustrasjon) 

I sin innstilling, går flertallet i utvalget blant annet inn for å avvikle skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen. Forutsetningen er at det er etablert varige strukturer for lærernes arbeid med standpunktvurdering slik at standpunktkarakterene kvalitetssikres.

Dette synet samsvarer godt med Skolenes landsforbunds programformulering: «alternative vurderingsformer i grunnopplæringen videreutvikles, …. , og tradisjonelle eksamener gjøres overflødige.»

Flertallet i utvalget stiller spørsmål ved om det er behov for eksamen i grunnskolen når alle elever har rett til å fullføre videregående opplæring.

Vi i Skolenes landsforbund har stilt oss det samme spørsmålet og kommet fram til nei. Det er ikke behov for eksamen hvis vi kan få systemer som kvalitetssikrer standpunktkarakterene.

Skolenes landsforbund vil påpeke at dette også passer godt inn i den varslede tillitsreformen for skolen. I lys av den er det logisk at det er faglæreren, som kjenner elevene best, som vurderer elevenes læring ved avslutningen av opplæringen.

Relaterte saker
SL: Utvalg foreslår endringer i prøver i skolen