SL Hammerfest har fått egen fane

Etter planmessig arbeid og en kjempejobb av lærer Henriette Smith, har Skolenes landsforbund Hammerfest fått sin egen fane.   Henriette Smith har kunstutdanning innen…

24. august 2017

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund Hammerfest fått sin egen fane. (Foto: Privat)

Etter planmessig arbeid og en kjempejobb av lærer Henriette Smith, har Skolenes landsforbund Hammerfest fått sin egen fane.

 

Henriette Smith har kunstutdanning innen fiber, design og kunstmaling. På vårens årsmøte i lokallaget i Hammerfest, kom spørsmålet om egen fane opp.

– Hele prosessen startet med at ledelsen i lokallaget hadde sjekket pris på en komplett fane fra profesjonelt hold. Det viste seg å være veldig dyrt. Jeg tilbød meg å lage en fane fordi jeg har utdannelse innen feltet, sier Henriette Smith, SL-medlem og lærer ved Fjordtun skole.

Årsmøtet ga naturligvis sin fulle tilslutning. Fanen ble nylig vist fram for medlemmene i Hammerfest, og mottakelsen var veldig god.

– SL i Hammerfest skal være synlig. Fanen vil være vår stolthet i alle 1. mai-tog og ved andre anledninger der det er naturlig å promotere Skolenes landsforbund. Henriette har gjort en fantastisk jobb, og vi skylder henne en stor takk, sier Reidar Johansen, nestleder i SL Hammerfest.

 

Isbjørn står sentralt

Henriette Smith (nr. 2 fra venstre) har laget fanen til SL Hammerfest. (Foto: Privat)

På årsmøtet ble det raskt bestemt at en isbjørn skulle ha en sentral plass på fanen, fordi det er kommunevåpenet til Hammerfest. Videre skulle bakgrunnen være rød.

– Jeg innledet påsken med research av isbjørn og bjørn i forhold til kampklarhet og fant ut at de reiser seg på to, med forpotene ned og brøler. Det var naturlig at det ble motivet. Jeg fant ingen bilder som passet, så jeg designet en isbjørn ved hjelp av et par forskjellige bilder og tilpasset den med skyggelegging og farger slik at den skulle være enkel å visualisere for lokallaget, forklarer Henriette Smith.

Hun valgte en rødfarge som skulle være så nær LO-fargen som mulig og med hvit skrift til å passe organisasjonens visuelle utseende.

 

Modifiserte gardinsnorer

– Lokallaget ønsket også at det samiske navnet skulle være med. I samme ånd henvendte jeg meg til grafiker Thomas Løland i LO Media som sendte meg teksten jeg skulle applikere på fanen i LO-original font, sier hun.

Når lokallaget hadde godkjent fargene og designet, laget Smith en modell slik at de skulle få se den endelige fanen før produksjon.

– Etter godkjenning av modellen ble fanen sydd. I tillegg laget jeg styresnorer. De ble laget av modifiserte gardinsnorer slik at fargen skulle matche fargen på kantingen og frynsene, sier Henriette Smith.

En isbjørn har en sentral plass på fanen, fordi det er kommunevåpenet til Hammerfest. (Foto: Henriette Smith)