– Sats mer på studentene

Spesialrådgiver i LO mener Skolenes landsforbund (SL) bør starte en egen studentorganisasjon.   Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i LO, gjestet landsstyremøtet i SL på Sørmarka…

15. mars 2016

Runar Nørstad

Spesialrådgiver i LO, Arvid Ellingsen.

Spesialrådgiver i LO mener Skolenes landsforbund (SL) bør starte en egen studentorganisasjon.

 

Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i LO, gjestet landsstyremøtet i SL på Sørmarka mandag, hvor han holdt innlegg med følgende tittel:

«Er SLs politikk egnet til å rekruttere flere lærere?»

Ellingsen slo fast at SL er en tydelig politisk fagforening for alle yrkesgrupper som jobber i norsk skole.

– Det er et mysterium at SL ikke vant flere medlemmer som følge av lærerkonflikten i 2014, sa Arvid Ellingsen.

Han utfordret landsstyret i SL til å starte en egen studentorganisasjon.

– Undersøkelser viser at studentmedlemmer i stor grad forblir medlemmer av samme organisasjon også etter at de blir yrkesaktive. En egen studentorganisasjon i SL vil styrke rekrutteringen vesentlig, mente Ellingsen.