Roger Vinje ny SL-leder i Oslo

Årsmøtet i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund har valgt Roger Vinje til ny leder etter Ulrich Vollmerhaus som går av med pensjon til sommeren….

15. mars 2017

Runar Nørstad

Vinje og Vollmerhaus

Årsmøtet i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund har valgt Roger Vinje til ny leder etter Ulrich Vollmerhaus som går av med pensjon til sommeren.

 

Roger har vært SL-tillitsvalgt på Etterstad videregående skole i noen år. I det daglige jobber han som lærer på skolens avdeling for salg og service.

I den tiden han har vært tillitsvalgt og klubbleder, har SLs medlemstall på Etterstad videregående skole økt betydelig. Dette gjør blant annet at medlemmene i fylkeslaget ser med stor optimisme på rekrutteringsmulighetene framover.

Roger Vinje er 40 år og småbarnspappa. Før han ble lærer, var han medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund, og for ham var det en selvfølge å videreføre sitt LO-medlemskap ved å melde seg inn i Skolenes landsforbund. Roger er en likandes kar, og han gleder seg til å komme i gang med jobben på fylkeslagets kontor. Han ønskes hell og lykke til med det nye vervet.

Ulrich Vollmerhaus, tidligere lærer ved Ulsrud videregående skole, har vært leder av fylkeslaget siden 1990. Roger Vinje tar over ledervervet i august.