Ønsker kamp om viktig verv i Trondheim

SL Trondheim trenger ny hovedtillitsvalgt, og ønsker kamp om vervet.   Hugo Sandoval går av som hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune på årsmøtet i april,…

1. november 2016

Runar Nørstad

Hugo Sandoval går av som hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune i april, da han skal bli pensjonist. (Foto: SL)

SL Trondheim trenger ny hovedtillitsvalgt, og ønsker kamp om vervet.

 

Hugo Sandoval går av som hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune på årsmøtet i april, da han skal bli pensjonist.

Foreningen trenger et engasjert medlem med interesse for de oppgavene det innebærer å være hovedtillitsvalgt, ifølge Sandoval:

– Jeg regner med kamp om vervet. Den som blir valgt, får ansvaret med å representere og forhandle på vegne av mange medlemmer i Trondheim – som jobber i skolen, innen barnevernet samt i kultur- og rådmannsstaben i kommunen. I tillegg til representasjonsoppgaver, er forhandlingsoppdrag og medlemsservice sentrale arbeidsoppgaver for en hovedtillitsvalgt.

Hugo Sandoval har trivdes godt som hovedtillitsvalgt i Trondheim, men mener tiden er inne for å finne en ny person til vervet.

– Jeg har lært veldig mye og truffet mange interessante personer opp gjennom årene, både i LO Kommune og Trondheim kommune som SL samarbeider tett med. Er du hovedtillitsvalgt, får du blant annet 13 prosent frikjøp og funksjonstillegg. Dette har kommet godt med i det arbeidet jeg har utført på vegne av medlemmene, sier Sandoval.

SL Trondheim arbeider for å ha ny hovedtillitsvalgt på plass før representantskapsmøtet i april 2017.

Har du spørsmål om vervet eller lurer på videre saksframgang? Kontakt Hugo Sandoval, mobil: 916 72 381.