– Økende interesse for SL i Møre og Romsdal

– Skolenes landsforbund er tydelig og raskt på banen. Forbundet ser konsekvensene av regjeringens politikk og kan si fra. Vi merker en økende interesse…

18. april 2018

Runar Nørstad

– Skolenes landsforbund er tydelig og raskt på banen. Forbundet ser konsekvensene av regjeringens politikk og kan si fra. Vi merker en økende interesse for SL, sier Sissel Stokke, nyvalgt fylkesleder i Møre og Romsdal.

 

Nettopp forbundets tydelighet, er en viktig årsak til at Sissel Stokke sa ja til å overta ledervervet i Skolens landsforbund Møre og Romsdal etter Herluf Grüner, på representantskapsmøtet i Ålesund sist helg.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha et godt arbeidsliv i Norge. Det er viktig å kunne bidra til at medlemmene får gode arbeidsforhold, og at ting blir ordnet til det bedre rundt om på arbeidsplassene. En leder må synliggjøre det som kan forbedres og si fra når utviklingen går i feil retning. Her syns jeg SL utpeker seg positivt. Er man uenig med regjeringens skolepolitikk, tør SL si fra, sier Sissel Stokke.

 

– Kjekt å være med!

53-åringen ble spurt om å overta ledervervet første gang i fjor, men da synes Stokke at hun var litt for fersk i organisasjonen.

– Jeg måtte lære litt mer før jeg påtok meg et slikt ansvar. I mellomtiden har jeg deltatt i skolering, og jeg er blitt valgt inn i landsstyret og er vara i forbundsstyret. Jeg vet at vi har et godt lederskap sentralt og at det er lett å ta kontakt om man lurer på noe. Så nå følte jeg at jeg var klar til å påta meg ledervervet i Møre og Romsdal. Jeg er glad for tilliten jeg har fått i Møre og Romsdal og for at de ønsker meg som leder. Vi har også et godt fylkesstyre, med engasjerte og aktive medlemmer. Vi samarbeider godt og da er det kjekt å være med!

Sissel Stokke er i dag nestleder i SL Møre og Romsdal og plasstillitsvalgt ved Borgund vidaregåande skole i Ålesund. Ledervervet overtar hun 1. august. Og hun beholder «jobben» som tillitsvalgt på skolen.

 

– Må lytte til lærerne

Den erfarne læreren har hatt klasserommet som sin arbeidsplass siden 1987. Hun har jobbet på alle klassetrinn, i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Sissel Stokke er adjunkt med opprykk, utdannet allmennfaglærer, og jobber som programfaglærer i kommunikasjon, og underviser i tillegg i norsk og samfunnsfag på Vg1 og Vg2 på Borgund vidaregåande skole. Hun har også jobbet som inspektør.

– Hva brenner du mest for i skolepolitikken?

– At politikerne igjen må finne fram til respekten for læreryrket og lytte til det lærerne har å si. Det er mye kompetanse blant lærerne, og de har mange års erfaring i hva som virker og ikke. Men det har altfor lenge vært andre som har diskutert skolepolitikk. Det har vært satt ned ekspertgrupper og utvalg der lærerne selv ikke har vært med og fått utformet retninger og tiltak. Det skulle bare mangle at ikke lærerne skulle kunne være med å uttale seg om norsk skole!

– Jeg er også opptatt av lønnsforholdene for lærerne. Her har vi sakket akterut. Derfor mener vi i SL at vi må ha sentrale lønnsforhandlinger som sikrer gode lønnsvilkår for hele gruppen, sier Sissel Stokke.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sissel Stokke (i midten) leder an i gruppearbeidet under representantskapsmøtet i Ålesund sist helg. (Foto: SL)

 

Fokus på studenter

Den kommende fylkeslederen sier hun merker en økende interesse for Skolenes landsforbund.

– Vi markerer oss godt lokalt, og flere vet om oss. Vi skal gjøre vårt for at denne interessen spres videre. Vi er i ferd med å danne forening i Ålesund-området. Fra før har vi forening både i Ørsta og i Kristiansund. Vi håper også å få i gang en verving blant studentene på høyskolen i Volda. Studentene skal vite at det finnes et godt alternativ til Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene. Vi har også lektorer og skoleledere blant våre medlemmer, så vi favner om alle som jobber i skolen. Det gir en bredde som er unik for oss.

Sissel Stokke fremhever også at fylkeslaget har et godt og aktivt styre, med engasjerte representanter som kjenner skoleverket godt.

– I fylkeslaget jobber vi godt sammen, og det skal vi fortsette med videre!

 

Ros fra forbundslederen

Forbundsleder Anne Finborud var til stede under representantskapsmøtet.

– Takk for to dager sammen med engasjerte og konstruktive tillitsvalgte, som både inspirerte og ga meg mange konstruktive innspill i skolepolitikken. Her var det driv og forventninger, som jeg tar med meg tilbake til forbundskontoret, sier Finborud.

 

Relevante lenker
SL: Leder klubb i vekst

 

Skolenes landsforbund på Facebook!