Nytt hefte: Grasrota former framtidas skole

Grasrota i Skolenes landsforbund har sett inn i krystallkula, og gir i et nytt hefte oppskriften på framtidsskolen. Se det nye heftet her!

25. mars 2021

Runar Nørstad

Innholdet i heftet «Grasrota former framtidas skole» er formet av medlemmene i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

I juni i fjor samlet Skolenes landsforbund drøyt 130 medlemmer digitalt til gruppedebatt om framtidsskolen. Landsstyret har tatt tak i oppsummeringen av grasrotas innspill som baner vei for en ny offensiv strategi fra Skolenes landsforbund som fagorganisasjon:

Grasrota i Skolenes landsforbund gir svar på hvordan skal vi innrette oss for at begreper som FRIHET, LIKHET og FELLESSKAP skal gi en troverdig mening både for elever og ansatte.

Les, studer og hjelp oss til å spre forbundets politikk, er rådet fra forbundsleder Anne Finborud.

– Hendelser og diskusjoner blant medlemmene på arbeidsplassene skal prege forbundets politikk også etter landsmøtet i 2021. Når vi fra sentralt hold skal utforme politikk og tariffkrav, som setter dagsorden både lokalt og sentralt, må vi lytte til grasrota. Det har vi nå gjort. Oppstrøms-politikk kaller vi det. Jeg håper heftet brukes flittig i arbeidet med å synliggjøre det Skolenes landsforbund står for, og ikke minst i rekrutteringen av nye medlemmer, sier Finborud.

PS! Verveuka (SL-uka) starter mandag 12. april, som er samme uke som det digitale landsmøtet (onsdag 14. april). 13. april arrangeres et digitalt frokostmøte i regi av LO, der tittelen på møtet er: «LO roper varsko om lærerfrafall». Mer info om dette møtet kommer på hjemmesiden og i sosiale medier.

Heftet (inkludert trykk-versjon) finner dere også her

Relevante lenker
SL: Grasrota viser vei i skolepolitikken