Nobelinstituttets lærerkurs 2024

Kurset for lærere avholdes torsdag 14.- og fredag 15. mars 2024, i Oslo. Tema: «En mer ustabil verden». Frist for påmelding: 14. februar.

17. januar 2024

Runar Nørstad

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. (Foto: Skolenes landsforbund)

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere, som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs av svært høy kvalitet i aktuelle internasjonale spørsmål.

– Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne, sier Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Det er 20 plasser på kurset «En mer ustabil verden», hvorav Skolenes landsforbund disponerer to.

Les også: Skryter uhemmet av Nobelinstituttets lærerkurs

Her kan du se årets program og lese mer om de ulike temaene og innlederne (PDF)

Nobelinstituttets lærerkurs vil i år rette søkelys følgende:

  • Krigen i Palestina
  • Den politiske relasjonen mellom Israel og USA
  • Russland under og etter Putin
  • En regelstyrt verdensorden under press
  • Demokratiets tilstand i USA i forkant av presidentvalget
  • Normative perspektiver på territoriell annektering

Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad vil orientere om fredsprisen og Den Norske Nobelkomiteens arbeid.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«Gammel drøm» og «umulig ikke å bli overveldet». Slik har tidligere deltakere fra Skolenes landsforbund beskrevet deltakelsen og innholdet på Nobelinstituttets lærerkurs. (Foto: Skolenes landsforbund)

Kortfattet søknad med navn, adresse, skole, skoleslag og fag du underviser i, sendes 2. nestleder Bodil Gullseth, bg@skolenes.no.

Husk at du på forhånd må ha avklart om du får permisjon!

Søknadsfrist: 14. februar 2024.

Kurset avvikles i lokalene til Det Norske Nobelinstitutt, Henrik Ibsens gate 51, Oslo.

Her kan du se programmet og lese mer om de ulike temaene og innlederne (PDF)

Ingen kursavgift

– Kurset går over to dager. Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie og lignende og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål, sier nestleder Bodil Gullseth.

– Årets tema dekker kompetansemål i samfunnsfag for ungdomstrinnet i grunnskolen og samfunnskunnskap i videregående skole. Kurset gir en unik mulighet til å få faglig påfyll med gode forelesere og til å knytte kontakter med andre samfunnsfaglærere. Det er også stor stas og inspirasjon å være i Det Norske Nobelinstitutts lokaler, fortsetter Gullseth.

Det er ingen kursavgift. Nobelinstituttet dekker foredragene, kursmateriell og lunsj. Skolenes landsforbund dekker reise og overnatting (om nødvendig), samt måltider utover lunsj.

For nærmere informasjon om kurset, kontakt 2. nestleder Bodil Gullseth. Telefon 976 68 399 eller send epost: bg@skolenes.no.

Relaterte saker
SL: Skryter uhemmet av Nobelinstituttets lærerkurs