Skryter uhemmet av Nobelinstituttets lærerkurs

Eva Synnøve Hanset og Odd Inge Teige bruker ord som «gammel drøm» og «umulig ikke å bli overveldet» for å beskrive deltakelsen og innholdet på Nobelinstituttets lærerkurs. – Det vi har lært på kurset, bidrar til å løfte undervisningen, sier de.

18. mai 2023

Runar Nørstad

Lærerne Eva Synnøve Hanset og Odd Inge Teige storkoste seg på Nobelinstituttets lærerkurs tidligere i år. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere, som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne.

Det er rundt 20 plasser på kurset, hvorav Skolenes landsforbund disponerer to. I år deltok Odd Inge Teige, yrkesskolelærer med bakgrunn fra barnehage og grunnskole og for øyeblikket masterstudent i spesialpedagogikk ved Høgskulen i Volda, og Eva Synnøve Hanset som jobber som lektor ved Trondheim katedralskole, avd. Schøning. Dette er en avdeling for elever som går til behandling i psykiatrien, og elevene er ofte litt eldre enn snittet på videregående skole.

Nobelinstituttets lærerkurs rettet i år søkelys på politiske, militære og folkerettslige konsekvenser av krigen i Ukraina, Russland under og etter Putin, forholdet mellom Kina og Vesten, samt amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. (Foto: Skolenes landsforbund)

Her kan du lese hvordan Eva Synnøve og Odd Inge opplevde kurset.

Hvorfor søkte du på Nobelinstituttets lærerkurs?

Eva Synnøve: Det har vært en gammel drøm i mange år å få tatt Nobelinstituttets lærerkurs. Da jeg ble trukket ut på SL sin kvote, ble jeg veldig glad. Jeg er spesielt interessert i utenrikspolitikk, og visste at kvaliteten på foreleserne på disse kursene er av toppklasse.

Odd Inge: Jeg var deltaker på Nobelinstituttets lærerkurs på 90-tallet. I lys av dagens internasjonale situasjon, med krig i Europa, hadde jeg lyst til å oppdatere mine kunnskaper. Debatten blant elevene, i samfunnet og i media, er ofte basert enkle forklaringer. Derfor er det viktig at vi som lærere kan bidra med nyansert kunnskap ovenfor elevene. Jeg har alltid være opptatt av internasjonale spørsmål – særlig etter å ha deltatt på internasjonalt kurs på Sørmarka i ungdommen, der jeg fikk innsyn i fagbevegelsens internasjonale fredsarbeid. 

Svarte kurset til forventningene?

Eva Synnøve: Kurset svarte absolutt til forventningene! Kvaliteten var helt topp, og det var spørsmålene fra kursdeltakerne også, synes jeg.

Odd Inge: På lærerkurset får vi gleden av å møte ekspertene innenfor sine fagområder, og det er umulig ikke å bli overveldet av den dype innsikten de har innen sitt fagfelt. Etter å ha deltatt, sitter jeg igjen med et sterkt inntrykk av at jeg, og alle andre kursdeltakere, var dypt imponert over den enestående kvaliteten på kurset.

Kan du bruke noe av det du lærte i undervisningen? 

Eva Synnøve: Det er ikke vanskelig å ta det vi lærte direkte i bruk. Det har jeg allerede gjort, og det løfter undervisningen i et fag som er så preget av ferskvare som samfunnsfag.

Odd Inge: Dette er jo verdier som er forankret i prinsippene for grunnopplæringen, men som vi lærere ikke får nok kunnskap om gjennom lærerutdanningen. Jeg synes det er viktig at vi klarer å formidle betydningen av fred, konfliktløsning og forsoning. Ved å undervise om fredelige verdier kan vi bidra til å skape en kultur med mindre vold og mer samarbeid. Internasjonal fredsarbeid må starte ved å lære konstruktive metoder for konflikthåndtering i skolemiljøet, for å motvirke mobbing og atferdsvansker. Å opprettholde et positivt læringsmiljø, er fredsarbeid i praksis.

Innsyn i fredsforskning, gir også en mulighet til å utvikle elevenes globale perspektiver. Ved å studere årsakene til konflikter rundt om i verden, kan jeg gi elevene innsikt i internasjonale spørsmål og verdien av globalt samarbeid. Dette fremmer følelsen av globalt medborgerskap og oppmuntrer til fredelig sameksistens på tvers av kulturelle, etniske og religiøse skillelinjer.

Fredsarbeid er jo tett knyttet til sosial rettferdighet. Som lærer kan jeg hjelpe elevene til å forstå konsekvensene av ulikhet, diskriminering og marginalisering, som ofte er underliggende årsaker til konflikter.

Ved å fremme likeverd, toleranse og rettferdighet i undervisningen kan jeg bidra til å skape et mer inkluderende samfunn og redusere mulige konflikter.

Skolens oppgave er jo å bidra til at elevene blir fredelige og ansvarlige individer. Ved å delta på Nobelinstituttets lærerkurs, kan jeg bli bedre i stand til å bidra med å utvikle elevenes evne til å håndtere konflikter på en fredelig og konstruktiv måte, samtidig som jeg fremmer verdier som rettferdighet, samarbeid og medborgerskap.

Vil du anbefale kurset til andre?

Eva Synnøve: Jeg vil absolutt anbefale kurset til andre. Det er ganske eksklusivt å være en liten gruppe sammen med de beste ekspertene på området de foreleser i. Lettere å få i gang en dialog også på denne måten.

Odd Inge: Jeg vil anbefale alle som jobber i skolen å delta på Nobelinstituttets lærerkurs. Det er virkelig en stor opplevelse!

Eventuelt andre ting du mener er viktig å fortelle?

Eva Synnøve: At SL dekte både reise og opphold har stor betydning, for det er ofte kostnader knyttet til å dra på kurs som stopper mange interesserte lærere fra å få dra på kurs. Så tusen takk for det, SL!

Odd Inge: Kurset gir en ballast som er viktig i møte med elevene, men også for å nyansere diskusjonene på pauserommet. Forskerne er langt fra enige, og de er overraskende åpne om skillelinjene innenfor akademia, og ikke minst akademikernes møte med politikk og media.

Lærerne Eva Synnøve Hanset og Odd Inge Teige storkoste seg på Nobelinstituttets lærerkurs tidligere i år. (Foto: Skolenes landsforbund)