– Nå kan Skole-Norge finne påskeroen  

– Det er klokt ikke å forhaste seg med å åpne skoler og barnehager før det er trygt. Nå kan Skole-Norge finne påskeroen, sier Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund.

7. april 2020

Runar Nørstad

– Det er et mål at alle elever skal kunne komme tilbake til skolen før sommeren, på en eller annen måte, dersom det er smittevernmessig forsvarlig, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på tirsdagens pressekonferanse. (Foto: Regjeringen)

Skolenes landsforbund mener det er riktig av regjeringen å utsette gjenåpning av barnehager og skoler (1.- 4. klassetrinn/SFO).

– Vi føler at Guri Melby og helsemyndighetene har tatt hensyn til forbundets råd om at et forsvarlig smittevern må på plass før skoler og barnehager kan åpnes, sier forbundsleder Anne Finborud som deltok i et drøftelsesmøte med statsråden søndag.

Skolenes landsforbund ga også råd om å gi arbeidsplassene romslig med tid før dato for oppstart, slik at ledelsen og partene på arbeidsplassen får gjennomført drøftinger om fordeling av arbeidet i fortsettelsen.

– Det vil selvsagt være en utfordring å gi et delt tilbud på en skole. Der partene på arbeidsplassen har gode rutiner for medbestemmelsesordninger, har vi tillit til at de vil finne gode løsninger for tilbudet til elevene. Skolenes landsforbund vil gi honnør til statsråden for å ha lyttet til partene i skoleverket med hensyn til innretningen på det pedagogiske tilbudet, sier Anne Finborud.

De ansatte er svært urolige. I en undersøkelse gjennomført av Skolenes landsforbund var det kun 35 prosent som svarte at det er trygt å åpne skolene like over påske.

– Krav til opplæring i smittevern til alle ansatte er derfor alfa og omega for at de ansatte skal ha nødvendig kompetanse for å kunne møte elever med en troverdig trygghet. Skolenes landsforbund forutsetter at et slikt opplæringstiltak vil være på plass og gjennomført før skoler åpner. Dersom dette ikke er på plass, må åpning utsettes, understreker forbundslederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund ønsker ikke en situasjon der foresatte av frykt velger å holde barna hjemme fra skolen.

– Om det skjer, vil det gjøre et alvorlig innhogg i grunnlaget for fellesskolen som er varemerket for norsk skole. Med sikkerheten på plass på skolene, har Skolenes landsforbund tillit til at ledelsen og de ansatte vil finne en forsvarlig oppstart på den enkelte arbeidsplass, sier Anne Finborud.

Dette er tiltakene for barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

(Kilde: Regjeringen)