– Sikkerheten må på plass før skolene kan åpne

– Barn, elever, foresatte og ansatte ser fram til den dagen regjeringen kan vise til trygg og troverdig kunnskap om at sikkerheten faktisk vil være så godt ivaretatt at skoler kan ta imot elevene. Oppstart rett over påske er for tidlig, noe flertallet av våre medlemmer også mener, sier forbundsleder Anne Finborud.

5. april 2020

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud mener skolestart like over påske er for tidlig. (Foto: SL)

De ansatte trenger opplæring i smittevern og tid til å drøfte hvordan de kan innrette smittevernet i praksis på sin skole, understreker Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

– Dette er et drøftingstema etter Hovedavtalen og helt avgjørende for å skape den trygghet og tillit som er suksessfaktoren når vi skal ta imot elevene i skolestua, sier hun.

Tilpasning av smittevernet

Skolenes landsforbund er spent på hvilken beslutning som kommer fra regjeringen om skoler og barnehager, onsdag 8. april.

Anne Finborud viser til at tilpasning av smittevernet ikke er på plass, nå når elever og ansatte har en velfortjent pust i bakken i påskeuka.

– Skolenes landsforbund forutsetter derfor at regjeringen ikke vedtar oppstart av noen skoler umiddelbart etter påske. Jeg har tillit til at regjeringen lytter til personalet som sier de uansett trenger noen dagers varsel når dato for oppstart er vedtatt, sier Finborud.

Flertallet er bekymret

– Vi har rådslått med medlemmene om dette spørsmålet og vil presisere det for kunnskapsminister Guri Melby i et drøftingsmøte i dag, søndag, klokken 13.00.

Skolenes landsforbund har gjennomført en medlemsundersøkelse der forbundet blant annet har spurt om hva medlemmene mener om å gjenåpne skoler og barnehager etter påske. 54 % svarer at de er bekymret over smittevernet på egen arbeidsplass. 35 % mener det er trygt å åpne, mens 11 % er usikre.

Forbundsleder Anne Finborud viser til at smittespredningen er veldig ulikt fordelt i landet som en mulig forklaring på litt sprikende svar.

– I kommuner med liten eller ingen smittespredning, oppleves det nok som tryggere å åpne skoler og barnehager enn i kommuner med stor smittespredning, forklarer Finborud.

– Dersom regjeringen velger en delvis oppstart, vil vi i Skolenes landsforbund gi et tydelig råd om å velge en geografisk selektert oppstart i kommuner med lite smitte, fortsetter hun.

Delvis åpning?

Forbundslederen advarer spesielt mot en delvis åpning av skolene.

– Hvis det åpnes for småskoletrinnet, må elevene i en klasse fordeles på flere rom for å ivareta smittevernreglene. Det vil kreve langt flere lærere på hver klasse enn det som er vanlig. Det vil da ikke være nok lærere til å følge opp elevene som skal ha hjemmeundervisning, slår Anne Finborud fast.