Muligheten til å opprette privatskoler strammes inn

I en ny privatskolelov foreslår regjeringen å fjerne muligheten til å opprette nye private profilskoler og yrkesfagskoler. Reglene for private barnehager blir også strammet inn. – Vi støtter naturligvis regjeringen i dette viktige arbeidet, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

8. april 2022

Runar Nørstad

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

– Vi vil stanse privatiseringen og bygge en sterkere offentlig fellesskole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun la fredag fram forslag til nye regler for private barnehager og skoler.

Den nye loven innebærer at privatskoler må representere et reelt supplement til den offentlige fellesskolen for å bli godkjent, opplyser Brenna. Det kan for eksempel være skoler med en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler, montessoriskoler eller internasjonale skoler. Det vil heller ikke være mulig å utvide eksisterende tilbud av denne typen, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Reglene for private barnehager blir også strammet inn.

– Vi vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til bedre barnehager for alle barn, og ikke til profitt for eierne, sier kunnskapsministeren.

Stadig flere barnehager blir kjøpt opp av barnehagekjeder, som i mange år har gått med store overskudd og tatt ut gevinster. I tillegg har utenlandske investorer gått inn på eiersiden i konsernene, og dagens regler gjør det vanskelig å følge pengestrømmene.

Sterk nasjonal styring av opplæringen

Forbundsleder Mette Johnsen Walker mener barnehager og skoler er tjent med at regjeringen nå strammer inn, og minner om at Skolenes landsforbund jobber for gratis fellesskole for alle og en sterkere nasjonal styring av opplæringen.

– For at alle skal få lik rett til utdanning, må den offentlige skolen styrkes – og privatisering i utdanningssystemet bekjempes. Skolen skal bidra til sosial utjevning, og grunnlaget for dette ligger i at fellesskolen gir alle lik rett til utdanning, uansett hvor i landet man bor, uavhengig av økonomisk bakgrunn, kjønn, livssyn og nasjonalitet.

Forbundslederen understreker at Skolenes landsforbund vil arbeide offensivt for en skole som gir kunnskap og mestring til alle, en skole, der alle skal få reell og likeverdig tilgang til all utdanning, fra barnehage til høyere utdanning.

– Derfor skal barnehager og skoler være offentlig eiet og drevet, og ikke drevet av profitthensyn og ingen funksjoner i opplæringen skal privatiseres eller konkurranseutsettes.

– Dette har vi allerede programfestet i vårt handlingsprogram, og vi støtter regjeringen i dette viktige arbeidet. Skolenes landsforbund setter pris på å bli hørt i disse sakene, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet om lovene. Sammen med LO skal vi styrke den offentlige yrkesopplæringen og fagskolen, for å sikre viktig arbeidskraft i årene fremover, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Relevante lenker
SL: – Vi skal skape en god fellesskole for alle