– Mange «kanskje-tiltak» i fullføringsreformen

– Jeg er utrolig glad for at det blir «vår» regjering som skal jobbe med gjennomføringen av fullføringsreformen i praksis. Det betyr at vi har langt større påvirkning på hvordan tiltakene skal settes ut i livet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

23. september 2021

Runar Nørstad

LO-sekretær Trude Tinnlund innleder om fullføringseformen for landsstyret i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Trude Tinnlund, som er med i LOs ledelse, gjestet landsstyret i Skolenes landsforbund torsdag morgen for å innlede om LOs arbeid med fullføringsreformen, som er den største endringen av videregående opplæring siden 1990-tallet. Reformen ble vedtatt i Stortinget i juni.

– Som vi vet i utdanningspolitikken, betyr det veldig mye hvordan vi løser oppgavene og med hvilke verdier. Verdier i skolepolitikken er jo nettopp SLs sitt varemerke, sa Tinnlund

Hun viste til at en stor del i fullføringsreformen er såkalte «kanskje-tiltak» som skal ha videre utredning – og som LO og SL skal samarbeide og mene noe om for å få flere til å fullføre videregående opplæring.

LO har tidligere uttalt at det er mye bra med reformen, blant annet hovedgrepet med å snu retten til videregående opplæring til en rett om å fullføre og at det ikke settes spesielle kompetansekrav for å fullføre.

Men det finnes også en rekke utfordringer, blant annet at målet om å få flere til å gjennomføre ikke må gå på bekostning av kravene til sluttkompetanse og ikke minst ivaretakelsen av de utsatte VG3-elevene.

Landsstyret i Skolenes landsforbund er samlet til møte på Sørmarka onsdag til fredag.

Relevante lenker
SL: Advarer mot å svekke allmennfagene i videregående opplæring
Frifagbevegelse: Tydelig melding fra LO og SL: Rett til å fullføre må ikke gå på bekostning av kravene til sluttkompetanse
Regjeringen: Fullføringsreformen vedtatt i Stortinget