Skolenes landsforbund er sterk motstander av å svekke allmennfagene i videregående opplæring. – Flere utviklingstrekk i arbeidsliv og samfunn tilsier at videregående opplæring er blitt en mer sentral del av fellesskolen, sa nestleder Terje Moen i stortingshøringen om Fullføringsreformen mandag.

BILDETEKST: Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Regjeringen la 26. mars fram Stortingsmelding 21, «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden». Re