Lovfest retten til kvalifisert lærer!

DEBATT: Skolenes landsforbund mener det skal være en kvalifisert lærer til stede i alle undervisningstimer. Dette vil vi oppnå ved å lovfeste denne retten…

13. september 2018

Runar Nørstad

DEBATT: Skolenes landsforbund mener det skal være en kvalifisert lærer til stede i alle undervisningstimer. Dette vil vi oppnå ved å lovfeste denne retten for elevene.

Innlegg signert forbundssekretær Geir Allan Stava. Det står også på trykk i Dagsavisen, Nye meninger.

«Alle» ønsker god kvalitet på undervisningen våre elever får i skolen. Ingen foreldre ønsker å ta til takke med ukvalifiserte lærere for sine barn. Likevel øker andelen ukvalifiserte i skolen.

En årsak er selvfølgelig at det ikke utdannes nok lærere, og slik har det vært lenge. En annen årsak er at mange utdannede lærere slutter i jobben etter forholdsvis kort tid.

Forbundssekretær Geir Allan Stava. (Foto: SL)

Jo da, det har vært en liten økning i antallet søkere til lærerutdanningene de siste årene, men det er på langt nær nok. Lærermangelen vil øke i overskuelig framtid. Ingen vet om den lille økningen i antallet søkere til lærerutdanningen vil vedvare, eller om det er et blaff på grunn av usikre tider i andre bransjer.

Mange stoler står tomme på lærerutdanningsinstitusjonene, som betyr at mange flere lærere kunne vært utdannet hvert år. Årsaken til alle de tomme stolene, er skjerpede opptakskrav. Mange som ønsker å bli lærer får ikke muligheten på grunn av kravet om karakteren 4 i matematikk fra videregående. Dette er det enkeltkravet som fører til hundrevis av ledige studieplasser. Det spiller ingen rolle om du har tenkt å undervise i matematikk eller ikke. Kravet er absolutt.

Ifølge regjeringens tankegang er det altså bedre om barnet ditt blir undervist av en ukvalifisert enn av en kvalifisert lærer med karakteren 3 i matematikk fra videregående. Den ukvalifiserte har lov til å undervise selv med karakteren 3, eller lavere, fra videregående. Situasjonen er absurd.

Hvorfor vil Skolenes landsforbund lovfeste retten til kvalifisert lærer når det vitterlig ikke er nok lærere slik situasjonen er i dag? Det er for å tvinge fram handling. Skolenes landsforbund opplever at lite blir gjort for å sikre nok kvalifiserte lærere. Tvert om, så peker resultatet av denne regjeringens mange vedtak i motsatt retning. Karakterkrav, kompetansekrav og krav om masterutdanning har alle som resultat at det blir færre lærere. Kompetansekravene, med tilbakevirkende kraft, gjør det svært vanskelig for tidligere lærere å vende tilbake til yrket.

Skolenes landsforbund tror en lovfesting vil tvinge regjeringen til å slippe flere til på lærerutdanningen, til å sette i gang tiltak for å hindre nyutdannede i å slutte i lærerjobben, tiltak for å rekruttere lærere som har sluttet, samt tiltak for å kvalifisere de som i dag er i skolen som lærere uten godkjent utdanning.

Er det noen av våre politikere som tør å ta opp hansken?

Relevante lenker
SL: Hva er forsvarlig undervisning?
SL: Lønn er løsningen på lærermangelen
SL: Slikt blir det lærermangel av

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen