Lønn ved eventuell permittering av SLs medlemmer

Skolenes landsforbund tar ansvar for at våre medlemmer ikke taper lønn ved en eventuell streik som andre forbund gjennomfører, sier forbundsleder Anne Finborud.

21. mai 2019

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Status fredag morgen, 24. mai: Enighet i kommuneoppgjøret (også Unio og Akademikerne er enige med KS)

I Nyhetsbrev fra Skolenes landsforbund, datert 6. mai, har vi begrunnet hvorfor vi sa ja til det tilbudet KS ga organisasjonene i mellomoppgjøret 2019, opplyser forbundsleder Anne Finborud.

Sakene fra Nyhetsbrevet kan du lese her:

Som kjent valgte Akademikerne og Unio å takke nei til tilbudet fra KS og varslet streik fra 24. mai.

I brev av 21.05.2019 har Bergen kommune varslet til noen av SLs medlemmer at de vil kunne bli permittert med virkning om 14 dager dersom streiken ble iverksatt.

– Skolenes landsforbund vil selvsagt ta ansvar for at våre medlemmer som eventuelt blir permittert ikke skal bli økonomisk skadelidende som følge av en eventuell streik. Vi ber dere dette gjelder å ta godt vare på brev dere mottar fra kommunen og utskrift av lønnsslipper dersom det blir iverksatt permitteringer, beroliger Anne Finborud.

– Det er en selvfølge at våre medlemmer ikke skal overta arbeidsoppgaver som er tiltenkt kolleger som er i streik. Dersom du har spørsmål, er det bare å ringe oss på forbundskontoret, fortsetter forbundslederen.

Skolenes landsforbund følger situasjonen tett og ber dere følge med på vår hjemmeside.