Enighet i kommuneoppgjøret

Unio og Akademikerne ble enige med arbeidsgiversiden KS under meklingen i kommuneoppgjøret.

24. mai 2019

Runar Nørstad

Lærerne må gå på jobb som normalt fredag morgen – uten å ha fått en krone mer enn da de brøt forhandlingene med KS tidligere i vår.

Allerede før klokka 22, to timer før fristen gikk ut midnatt natt til fredag, kunne KS kunngjøre at det var oppnådd enighet med de to gjenværende organisasjonene, Unio og Akademikerne, melder NTB.

Partene er blitt enige om å sette ned et utvalg som skal finne mulige løsninger på rekrutteringsutfordringene i skoleverket og å kartlegge lønnsutviklingen for undervisningspersonell.

Avtalen har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune. Den lå innenfor rammen i frontfaget på 3,2 prosent, og innebærer ifølge KS reallønnsøkning for alle kommuneansatte.

Kommunesektoren har samlet sett fått ei ramme på 3,25 prosent. Universitets- og høgskolegruppene (gruppe 2) har samlet fått ei ramme på 3,46 prosent.