LO Stat: Streikevarsel for 3270

Blir det ikke enighet i meklingen som nå pågår i staten, vil LO Stat ta ut 3.270 statstilsatte i streik den 26. mai.  …

11. mai 2016

Runar Nørstad

Staten fikk i dag overlevert et streikevarsel fra LO Stat. (Foto: LO Stat)Blir det ikke enighet i meklingen som nå pågår i staten, vil LO Stat ta ut 3.270 statstilsatte i streik den 26. mai.

 

Staten fikk i dag overlevert et streikevarsel fra LO Stat. Også Unio og YS Stat har levert sine varsler. Dette er områdevarsler som sier hvordan det første uttaket vil se ut.

De 3.270 medlemmene i LO Stats uttak fordeler seg på en rekke forbund, men naturlig nok er det Norsk Tjenestemannslags som vil ha flest medlemmer ute i streik den 26. mai, hvis ikke Riksmekleren og partene finner en løsning.

Medlemmene som blir tatt ut fordeler seg på 15 departementer og underliggende virksomheter, samt statsministerens kontor. Det er i første rekke Oslo som vil bli berørt, men også i Mo i Rana tas det ut medlemmer i en eventuell konflikt.

Et mer detaljert varsel med navnelister, vil bli overlevert staten fire dager før meklingsfristen.

Riksmekleren har gitt partene munnkurv mens meklingen pågår, så vi er avskåret fra å si noe om det som skjer akkurat nå, skriver LO Stat på sin hjemmeside.

Ved inngangen til meklingen beskrev LO Stat-leder Tone Rønoldtangen likevel situasjonen som utfordrende og at det var et «hav av avstand» mellom partene, ifølge frifagbevegelse.no.

Hun la til at LO Stat hadde tenkt bidra det de kan for å unngå konflikt.

 

Relevante lenker:
SL:
Brudd i staten
SL: I mål med KS!
SL: – Akademikerne står med lua i hånda
SL: Klart for uravstemming
SL: Elektronisk uravstemming i Oslo