Ledige plasser på kurs for nye tillitsvalgte

Ny som tillitsvalgt – og nysgjerrig på lov- og avtaleverket? Bli med på kurs med sentrale tillitsvalgte, 15.- og 16. januar, i Oslo. Påmeldingsfrist: 20. desember.

11. desember 2023

Runar Nørstad

Trinn 1: Beregnet for nye tillitsvalgte, eller tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på sentrale kurs og som har behov for å bli oppdatert i gjeldende lov- og avtaleverk. Kurset går over to dager.
Trinn 1-kurset går over to dager. Bildet er fra trinn 1-kurset i september i år. (Foto: Skolenes landsforbund)

Kurset er beregnet for nye tillitsvalgte, eller tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på sentrale kurs og som har behov for å bli oppdatert i gjeldende lov- og avtaleverk. Og det er fortsatt ledige plasser.

Kurset avvikles fysisk, på Anker Hotel i Oslo, mandag 15.- og tirsdag 16. januar.

Påmeldingsfrist: Onsdag 20. desember. Husk å søke ledelsen om fri i god tid før kurset!

Tidsplan/program sendes ut til de påmeldte i løpet av uke 2.

Målet med kurset er å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt. Vi vil gjennomgå de viktigste lover og avtaler du må ha oversikt over, og gi råd og tips om hvordan bli en god og trygg representant for Skolenes landsforbund på medbestemmelsesmøtene.

Å studere aktuelle problemstillinger som tillitsvalgte kan få i fanget, utgjør en sentral del av kurset og foregår blant annet i grupper.

Kursholdere: Hele den valgte staben i SL.

Innhold på kurset (Trinn 1): Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, drøftingsmøter, SFS 2213, styringsrett og tillitsvalgtsrollen.

Rett til frikjøp: Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Kurssted: Anker Hotel, Oslo (sentralt i sentrum).

PS! Når du har gjort unna Trinn 1, kan du etter hvert søke på Trinn 2, «Videregående skolering for tillitsvalgte» og deretter Trinn 3, «Toppskolering». Info om dette, får du på kurset.