Kunnskapsministeren inviterer lærerne til dialog

Tonje Brenna (Ap) kom på mange måter til løvens hule da hun gjestet landsstyret i Skolenes landsforbund torsdag. – Jeg utfordrer oss i fellesskap til å bidra til å gjenoppbygge tilliten, sa kunnskapsministeren.

29. september 2022

Runar Nørstad

Kunnskapsminister manet til fortsatt god dialog mellom ansatte i skolen og departementet da hun gjestet landsstyret i Skolenes landsforbund torsdag formiddag. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Regjeringen har fått hard kritikk for å stoppe lærerstreiken ved bruk av tvungen lønnsnemnd, også fra Skolenes landsforbund.

– Å bruke psykisk helse som argument for å stanse en lovlig konflikt, utfordrer den reelle streikeretten i Norge, uttalte forbundsleder Mette Johnsen Walker da lønnsnemnd var et faktum tirsdag kveld.

Kunnskapsministerens besøk til landsstyret var avtalt lenge før regjeringen stoppet streiken, og det var en ydmyk statsråd som gjestet landsstyret.

– Tvungen lønnsnemnd er ingen løsning, og vi synes det var utrolig leit at vi kom dit. Streiken har med all tydelighet vist fram den mangelen på tillit det er mellom KS og lærerorganisasjonene. Men den tilliten svekkes jo ytterligere over tid dersom vi fortsetter slik som i dag ved å få et samfunn som er komplekst og annerledes rigget enn det skolen er, samtidig som skolen egentlig står på stedet hvil basert på beslutninger som er tatt tidligere, sa Tonje Brenna.

Hun tror ikke streiken bare handlet om kroner og øre alene.

– Jeg tror forventingene til lærerne har blitt for store, uten at verktøykassa deres har blitt større til å svare ut de forventningene. Forventingene har vært for høye over for lang tid, for mange opplever ikke å strekke til. Man opplever ikke å bli sett og hørt.

– Vi ser dette, for med politikk er det mulig å gjøre noe. Jeg tror at politikk kan gjøre livene våre bedre, og jeg tror at politikk kan gjøre skolen og samfunnet bedre. Vi er på en eller annen måte i gang med å ta tak i dette, understreket kunnskapsministeren.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Kunnskapsminister manet til fortsatt god dialog mellom ansatte i skolen og departementet da hun gjestet landsstyret i Skolenes landsforbund torsdag formiddag. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Tonje Brenna inviterte til fortsatt god dialog med lærerne og Skolenes landsforbund i saker som har betydning for utviklingen i skolen, og nevnte utfordringer knyttet til den nye privatskoleloven, prøving, testing og måling i skolen, etter- og videreutdanningsreformen og en mer praktisk og variert skolehverdag.

– Jeg klarer ikke å løse alt dette alene, men trenger at dere er aktive, altså stiller krav og gir kjeft når det er riktig. At dere kommer med ønsker og forventinger til meg som statsråd, slik at jeg kan være med både å ha det riktige bildet av hva problemene i skolen er, men også å prøve å være med på å løse dem.  

Tonje Brenna manet til fortsatt god dialog og godt samhold.

– Jeg utfordrer oss i fellesskap til å bidra til å gjenoppbygge tilliten, jobbe sammen og gjøre alt det vi kan for å gjøre norsk skole bedre.

Landsstyret i Skolenes landsforbund er samlet til møte på Gardermoen onsdag til fredag. 

Relevante saker
SL: – Tvungen lønnsnemnd utfordrer streikeretten
SL: Samleside om streiken