Krever tid til fagfornyelsen

Skolenes landsforbund krever at alle lærere og ledere skal få mindre undervisning i den perioden hvor de nye læreplanene skal innføres. – Vær aktiv…

31. januar 2019

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund krever at alle lærere og ledere skal få mindre undervisning i den perioden hvor de nye læreplanene skal innføres. – Vær aktiv og øk presset på regjeringen, er det klare rådet fra forbundsleder Anne Finborud.

Kravet om tidsressurs til lærere og ledere som skal effektuere fagfornyelsen er sendt Kunnskapsdepartementet ved statsråd Jan Tore Sanner (H), med kopi til KS.

Skriv ut plakaten og heng den godt synlig på arbeidsplassen din! Trykk på plakaten for å se større, utskriftsvennlig versjon.

– Et engasjement fra grasrota kan presse fram politisk vilje til å finansiere denne nasjonale reformen. Dette er verken et lokalt eller personlig ansvar! Oppstrømspolitikk er en viktig drivkraft for utvikling, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

– For et fullt årsverk krever vi at reduksjonen er på en time i uka. Kravet vårt gjelder for innkjøringsperioden for de nye læreplanene, fortsetter hun.

NB! Plakat og informasjon knyttet til kravet blir sendt i posten til alle tillitsvalgte i Skolenes landsforbund i slutten av uke 6. 

Den største tidstyven?

Anne Finborud ber statsråden innkalle til et møte for å finne konkrete løsninger i forbindelse med innføringen av fagfornyelsen.

– Regjeringen har gjentatte ganger trumfet gjennom reformer i skolen – uten å avsette en krone til gjennomføringen. Dersom dette skjer igjen, ved innføring av fagfornyelsen, vil regjeringen sitte igjen som den største tidstyven, mener forbundslederen.

Travel tid i vente

Skoleåret 2019/2020 skal brukes til å sette seg inn i de nye læreplanene og utforme læreplaner til hvert trinn samtidig som de underviser etter Kunnskapsløftet 2006.

Skoleåret 2020/2021 er det første året hvor det undervises i nye læreplaner i samtlige fag for 1. – 10. trinn og Vg1.

I 2021/2022 innføres nye læreplaner på Vg2.

I 2022/2023 innføres nye læreplaner på Vg3.

Innføringen av de nye læreplanene vil også kreve endinger i forhold til lærernes metodikk, ifølge forbundsleder Anne Finborud.

– Dybdelæring og fagovergripende tema samt tverrfaglige emner vil kreve en annen type forberedelse til undervisningen.

– Innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 viste at svært mye av lærernes tid på skolen ble bundet opp til felles møter rundt læreplanarbeid. Skolenes landsforbund mener at samarbeid er viktig, men minst like viktig er det at lærerne har tid til å drive med for- og etterarbeid rettet mot egen undervisning, fortsetter Finborud.

38 timer per år

Skolenes landsforbund krever derfor at årsrammene for undervisning for lærerne reduseres med 38 årstimer per årsverk i innkjøringsperioden (en time i uka) for reformen som forbundet anser å være tre år.

Skolenes landsforbund forventer at Stortinget tar ansvar for å vedta en finansieringsordning som gjør det mulig for lærere og skoleledere å effektuere fagfornyelsen som er vedtatt av Stortinget.

– Vi krever at kunnskapsministeren lytter til Skole-Norge sitt behov for at det ryddes plass for dette merarbeidet innenfor årsverket til lærere og skoleledere i innføringsperioden, sier Anne Finborud.

Skolenes landsforbund på Facebook!


Relevante lenker

SL: Gi innspill til nye læreplaner på Vg1
Udir: Alt om fagfornyelsen

Skriv ut plakaten og heng den godt synlig på arbeidsplassen din! Trykk på den for større versjon.