Gi innspill til nye læreplaner på Vg1

Skisser til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1 er klare. Du kan komme med innspill! Fristen er 18. februar 2019. I 2020…

21. januar 2019

Runar Nørstad

Skisser til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag – Vg1 er klare. Du kan komme med innspill! Fristen er 18. februar 2019.

I 2020 kommer nye læreplaner. Utdanningsdirektoratet har en åpen prosess i utviklingen av læreplaner og ønsker å involvere alle som er interessert i innholdet i opplæringen.

«Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer», skriver direktoratet på sin hjemmeside.

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Bodil Gullseth, håper på stort engasjement fra forbundets medlemmer.

– Yrkesfaglærere har nå mulighet til å påvirke innholdet i sitt fag. Sett derfor av noen minutter og gi innspill til skissene fra læreplangruppene, er rådet fra Gullseth.

Fra skoleåret 2020-21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti, og fire av utdanningsprogrammene er nye.

I mars/april 2019 kan dere gi innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen. Til sommeren kommer en offisiell høring på de endelige læreplanutkastene på Vg1.

Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i mars. På disse blir det også mulighet til å komme med innspill, ifølge Udir.

Relevante lenker
SL: Foreslå personer til å utvikle læreplaner i valgfag

Skolenes landsforbund på Facebook!