Foreslå personer til å utvikle læreplaner i valgfag

Skolenes landsforbund håper mange medlemmer blir foreslått til å sitte i gruppene som skal fornye valgfagene på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet starter nå arbeidet med å…

2. januar 2019

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund håper mange medlemmer blir foreslått til å sitte i gruppene som skal fornye valgfagene på ungdomstrinnet.

Utdanningsdirektoratet starter nå arbeidet med å fornye læreplanene i valgfagene på ungdomstrinnet, og søker engasjerte og dyktige personer som skal være med å utvikle læreplanene.

PS! Du kan ikke foreslå deg selv. Frist for å foreslå personer er 31. januar 2019.

Krav om samtykke

Du må gi en konkret begrunnelse for hvorfor du foreslår personen. Du må også fylle ut en oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annen relevant erfaring personen har. Personen du foreslår må ha samtykket i forkant slik at hun eller han vet hvorfor direktoratet eventuelt tar kontakt.

Arbeidet foregår i hovedsak fra mars til september 2019. Denne perioden kan bli forlenget, ifølge Udir.

Mer praktisk aktivitet

Fra høsten 2012 ble valgfag innført på ungdomstrinnet som et ledd i å gjøre ungdomsskolen mer motiverende, praktisk og variert og å bidra til å utvikle elevenes forståelse av det å foreta valg. Det er laget læreplaner for 15 ulike valgfagstilbud. Av disse skal alle ungdomsskoler tilby minst to av fagene.

– Valgfagene er blant de mest populære fagene for elevene. Her har de muligheter til mer praktisk aktivitet enn i de «vanlige» fagene. Når læreplanene skal fornyes også i disse fagene, er det viktig å ivareta det praktiske. Skolenes landsforbund håper å se navnene til mange medlemmer når gruppene som skal fornye valgfagene blir offentliggjort, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen