– Krever realt lønnsløft for våre medlemmer

Skolenes landsforbund kan på ingen måte godta at undervisningsansatte er lønnstapere for andre året på råd. – Får vi ikke et realt lønnsløft i år, går det mot streik, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

18. februar 2022

Runar Nørstad

Forbundslederen viser til tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som ble lagt fram fredag. De viser at lærerne i 2021 hadde en årslønnsvekst på 2,3 prosent, altså samme svake lønnsutvikling som året før. Til sammenligning er lønnsveksten i 2021 i gjennomsnitt 3,4 prosent for de største forhandlingsområdene.

– Et resultat på 2,3 prosent er ikke mye å skryte av når prisveksten var på 3,5 prosent. Vi kan ikke leve med reallønnsnedgang over flere år, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Hun er sint og oppgitt på vegne av medlemmene, og viser til at lønnsveksten for kommunesektoren samlet anslås til 2,7 prosent.

– Undervisningsansatte har altså hatt lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet i kommunen. Vi har fått nok av fine ord om hvor viktige lærerne og skolen er. Nå vil vi se håndfaste beviser på at arbeidsgivere og myndigheter faktisk mener hva de sier. Applaus og rosende omtale betaler ingen regninger. Våre medlemmer vil ha penger og økt kjøpekraft, sier Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund har vært tålmodige og tatt hensyn til pandemien i de siste lønnsoppgjørene, understreker forbundslederen.

– Vi avstod fra å gå til streik ved forrige oppgjør, ut fra en helhetsvurdering av situasjonen under en sterkt belastende pandemi. Men denne avgjørelsen satt langt inne. Nå er tålmodigheten slutt.

– Når belønningen for å ta et samfunnsansvar er å bli lønnstapere, må vi gå til kamp. Våre medlemmer har sørget for å holde hjulene i gang i hele samfunnet ved å stille opp i barnehager, skoler og SFO/AKS. De har stilt opp med stor fare for egen helse. Smittefaren og mangel på beskyttelse er bare én ting våre medlemmer har blitt utsatt for. Ekstremt overarbeid uten en krone i kompensasjon har etterlatt en bitter ettersmak i munnen på selv den mest altruistiske læreren, fortsetter Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund er opptatt av at andre ansatte i skoler og barnehager har hatt et magert oppgjør. De har også hatt en reallønnsnedgang. Og også de fortjener langt bedre, ifølge forbundslederen:

– Vi forventer en skikkelig reallønnsøkning i år, i tråd med det LO har krevd. Etterslepet må kompenseres. Lærere og andre ansatte i skoler og barnehager må framstå som vinnere i neste års TBU. Det er hva vi krever, verken mer eller mindre, avslutter en kampvillig og kompromissløs Mette Johnsen Walker.

Relevante lenker
SL: SLs vurdering av meklingsforslaget
SL: SL valgte å godta meklingsresultatet