Kommune må gi rettmessig vikarlønn

Assistenter og fagarbeidere skal lønnes som lærer uten godkjent utdanning når de tar vikartimer.   I en kommune i Hedmark var det uenighet om…

14. november 2016

Runar Nørstad

Arbeidsgiver må innrette seg og gi rettmessig lønn ved bruk av vikarer, er SL og KS enige om. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Assistenter og fagarbeidere skal lønnes som lærer uten godkjent utdanning når de tar vikartimer.

 

I en kommune i Hedmark var det uenighet om avlønning av vikarer i skolen i en konkret sak.

– De lokale partene ble ikke enige og sendte saken over til de sentrale parter som fremmet tvisten for KS. Skolenes landsforbund vant fram med vårt syn om at assistenter og fagarbeidere skal lønnes som lærer uten godkjent utdanning når de tar vikartimer. Arbeidsgiver må innrette seg og gi rettmessig lønn ved bruk av vikarer, sier nestleder Terje Moen.

KS og SL er enige om at hovedtariffavtalen (kap 1, §12 pkt 12.4) legges til grunn for denne avgjørelsen.

 

Relevante lenker:
SL: Full seier til lærerne over KS

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen