Klart JA til tariffoppgjøret

Skolenes landsforbund (SL) har gjennomført uravstemning i tariffoppgjøret mellom LO Kommune og KS samt mellom Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) og Oslo kommune.   Over 90…

1. juni 2016

Runar Nørstad

SL-nestleder Terje Moen er fornøyd med både deltakelse i uravstemmingen og at medlemmene sa ja til det fremlagte forslaget.

Skolenes landsforbund (SL) har gjennomført uravstemning i tariffoppgjøret mellom LO Kommune og KS samt mellom Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) og Oslo kommune.

 

Over 90 prosent av medlemmene som avla stemme, sa ja til avtalen i begge uravstemningene, ifølge SL-nestleder Terje Moen. Valgdeltakelsen var på 46,84 % i KS-området og 39,02 % i Oslo kommune.

– Vi er fornøyd med både deltakelse i uravstemningene og at medlemmene sa ja til det framlagte forslaget.

Forhandlingsutvalget i Skolenes landsforbund oppfordret medlemmene til å stemme ja til oppgjøret i uravstemningen som ble gjennomført elektronisk.

 

Relevante lenker:
SL: I mål med KS!
SL: Les hele protokollen her (KS)
SL: Les hele protokollen her (Oslo kommune)
SL: Les pressemeldingen fra LO Kommune her