Klart «ja» i uravstemningen i KS

Et klart flertallet av forbundets yrkesaktive medlemmer i KS-området har stemt «ja» til årets lønnsoppgjør.

4. juni 2024

Runar Nørstad

Uravstemning i KS.
Klart flertall fra medlemmene i Skolenes landsforbund for forhandlingsresultatet i kommuneoppgjøret. (Illustrasjon/Getty Images)

Onsdag 1. mai ble det oppnådd enighet mellom LO Kommune og KS om årets tariffoppgjør, og resultatet av oppgjøret har vært til uravstemning.

39,5 prosent av de yrkesaktive medlemmene i KS-området i Skolenes landsforbund benyttet seg av muligheten til å stemme. 89,8 prosent stemte «ja» – 12,2 stemte «nei».

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefalte medlemmene å stemme «ja» til forhandlingsresultatet. Begrunnelsen leser du her

FAKTA: KS-oppgjøret

  • KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.
  • LO kommune representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor.
  • LO kommune består av disse forbundene: Skolenes landsforbund, Fagforbundet, FO (Fellesorganisasjonen), EL og IT Forbundet, Creo og Norsk Sjøoffisersforbund.

Relaterte saker
SL: Her finner du alt om lønnsoppgjøret 2024