Klart for Hell og lykke

Det meste er klappet og klart til det 9. ordinære landsmøtet i Skolenes landsforbund. Det finner sted på Hell 3.- 6. april.

7. mars 2017

Runar Nørstad

SL-nestleder Terje Moen og leder av lokal landsmøtekomité, Bodil Gullseth, har besøkt Hell flere ganger for å legge til rette for landsmøtet 2017. (Foto: Sandra Skillingsås)

Innlegg signert forbundsleder Anne Finborud – står også på trykk i «I skolen», utgave 2-2017. 

Tradisjonen tro, er det SLs fylkeslag, denne gang SL Nord-Trøndelag, som har ansvaret for det praktiske og det kulturelle. Så her blir det trøndersk humor og trøndersk aften med stedets kultur, mat og dans.

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og fylkene har valgt 90 delegater, som sammen med forbundsstyrets og landsstyrets 22 medlemmer, skal vedta rammene for forbundets arbeid i de neste fire årene. Det er altså 112 som har stemmerett på landsmøtet. Det er mye erfaring og kunnskap som samles på Hell. Et landsmøte blir også en kilde til kunnskap, inspirasjon og engasjement for delegatene som møter. Det er viktig for utviklingen av SL som organisasjon. 

Landsmøtet skal stake ut veien videre for SL. Hvilke saker skal vi prioritere og hvilke løsninger skal vi gå for? Prinsipp- og handlingsprogrammet som blir vedtatt vil være retningsgivende for våre tillitsvalgte, både lokalt og sentralt.

(Innlegget fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

Forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)


I sakspapirene
ligger det 134 innkomne forslag som skal behandles. Ikke helt uventet handler nesten halvparten av sakene om utdanningspolitikk, en tredel innen tariffpolitikk og resten fordelt på vedtekter, organisasjon og andre saker. De aller fleste forslagene er fremmet av medlemmer via lokale organisasjonsledd. Så her er det trøkk nedenfra. De innkomne forslagene viser at forbundet har et solid, felles verdigrunnlag å bygge på.

Det er et samlet landsstyre som mener det er viktig at SL framstår som en tydelig fagforening og med en god forståelse av hvilken rolle vi skal ha for medlemmene og i samfunnet. Vi erfarer at stadig flere i andre hovedsammenslutninger ivrer for kortsiktige gevinster og at disse på sikt vil svekke så vel de kollektive avtalene som gode offentlige fellesskapsløsninger. Presset på den sentrale lønnsdannelsen har økt betraktelig i perioden. Den store utfordringen for landsmøtet er å videreutvikle og forsterke en strategi som gir gjennomslag for SLs og LO Kommunes linje i tariffoppgjørene.

Vi håper også at landsmøtet sender mye med i bagasjen til SLs representanter på LO-kongressen som starter 6. mai. For å sikre SL, så vel som LO, vekst og innflytelse i framtiden, er det avgjørende at LO framstår som en mer attraktiv organisasjon for folk med høyere utdanning og er mer attraktiv for ansatte i offentlig sektor generelt.

Relevante lenker
SL: – Ingen planer om å slå SL sammen med andre forbund