– Ingen planer om å slå SL sammen med andre forbund

Det foreligger ingen konkrete forslag om å slå Skolenes landsforbund (SL) sammen med andre LO-forbund. I dag jobber vi for å styrke SL innad i LO, sier forbundsleder Anne Finborud.

3. februar 2017

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud understreker at det ikke foreligger konkrete forslag om å slå Skolenes landsforbund (SL) sammen med andre LO-forbund. (Foto: SL/Arkiv)

Anne Finborud stiller seg undrende til at FriFagbevegelse i en artikkel torsdag stiller spørsmål ved om Skolenes landsforbund har en framtid som eget LO-forbund.

– Det kommende landsmøtet i Skolenes landsforbund skal ta stilling til et forslag om «å bestille en utredning av sammenslåing med andre LO-forbund», eller ikke. Dette er noe helt annet enn å formidle at det foreligger et konkret forslag om å slå SL sammen med andre LO-forbund, understreker Finborud.

Viktig skolestemme i LO

Sier landsmøtet ja til å bestille en slik utredning, har vedtaket full støtte fra forbundslederen.

– I et langsiktig perspektiv, vil det være naturlig å se på SLs posisjon innad i LO. Jeg velger å tro at dette også gjelder andre LO-forbund. Den seriøse debatten om dette vil jo eventuelt gjøres på grunnlag av en rapport etter utredningen – ikke før. Det er likevel viktig å ta debatten, for på sikt å sikre seg de riktige posisjonene og styrke SL, sier Anne Finborud.

Forbundslederen understreker at SL vil fortsette å jobbe seriøst for å sikre SL som et eget forbund innad i LO.

– SL er og skal med sin sterke og tydelige røst være en viktig skolestemme i LO. Våre medlemmer skal være trygge på at SL jobber for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Anne Finborud.

Dersom landsmøtet ønsker å utrede en sammenslåing, vil konklusjonen av en slik utredning trolig tidligst bli en sak for landsmøtet i 2021, opplyser forbundslederen.

Vil styrke SL i regionene

Anne Finborud viser også til at et eget, internt utvalg har fått i oppgave å utrede hvordan SL skal organisere seg i framtiden.

– Et av forslagene som skal realitetsbehandles på landsmøtet, er spørsmålet om SL skal opprette distriktssekretærer for å styrke SL ute i regionene. Det viser at SL er på offensiven for å styrke medlemmenes interesser også lokalt, sier Anne Finborud.

Skolenes landsforbund avvikler sitt landsmøte på Hell i perioden 3.- til 6. april.

Relevante lenker:
SL: Alt om landsmøtet 2017 (siden oppdateres fortløpende)
SL: – Klart og tydelig landsstyre