Kjennelse fra Rikslønnsnemnda tidligst torsdag

Skolenes landsforbund la i Rikslønnsnemnda vekt på viktigheten av at de med lengst ansiennitet blir løftet i lønnsoppgjøret samt at to fagbrev må gi uttelling. Kjennelsen er klar tidligst torsdag ettermiddag, erfarer forbundet.

14. februar 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker foran Kommunenes Hus (KS-huset) mandag morgen, hvor Rikslønnsnemnda startet sin behandling av arbeidstvisten. (Foto: Skolenes landsforbund)

Rikslønnsnemnda startet behandlingen av tvistesaken mellom Skolenes landsforbund og KS mandag morgen.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker møtte i nemnda mandag som partsrepresentant, og argumenterte for at forbundets medlemmer fortjener en lønnsutvikling på lik linje med andre i offentlig sektor samt at virkningsdato for etterbetalingen settes tidligere enn streikeslutt (27. september).

– Krav om økt kjøpekraft for alle medlemmer, gjennom sentrale lønnstillegg, ligger fast. I min argumentasjon, la jeg særlig vekt på at de med lengst ansiennitet blir løftet i oppgjøret. Jeg understreket også viktigheten av at det i fag- og yrkesopplæringen er en fordel at lærerne har flere fagbrev, og at dette må gi økonomisk uttelling. Det gjør det altså ikke i dag, noe som er direkte uhørt, sier Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund regner med at kjennelsen fra Rikslønnsnemnda er klar enten torsdag ettermiddag eller tidlig fredag.

1. nestleder Jon Oddvar Holthe møtte i nemnda med stemmerett. 2. nestleder Bodil Gullseth har også møterett, men er uten stemmerett.

Prosessfullmektig Lornts Nagelhus i LO-advokatene førte saken i Rikslønnsnemnda mandag på vegne av Skolenes landsforbund.

FAKTA: Disse sitter i Rikslønnsnemnda (nemndene.no) 

Relaterte saker
SL: Nå avgjøres utfallet av lønnsoppgjøret