Ja til ny tariffavtale i Oslo

Skolenes landsforbunds medlemmer i Oslo kommune har sagt ja til den nye tariffavtalen.

10. desember 2020

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund. (Foto: SL)

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i Oslo kommune er på 1,7 prosent, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget.

Alle ansatte i Oslo kommune får et tillegg på minimum 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år. For ansatte fra og med lønnstrinn 34 blir lønnsøkningen på 0,9 prosent. Partene er også enige om å jobbe systematisk for å få partsrettigheter i særavtaler for alle organisasjonene.

– Med tanke på den situasjonen vi er i, er vi glad for at medlemmene så helheten i forhandlingsresultatet og stemte ja. Fremover skal pensjon være med i tariffen og partene skal igjen se på dette med partsrettigheter til undervisningspersonalets lønns- og arbeidsvilkår. I mellomoppgjøret 2021 satser vi på et bedre økonomisk resultat, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund.

468 av forbundets medlemmer i Oslo fikk forespørsel om å delta i uravstemningen. 223 deltok. Av disse stemte 164 ja mens 59 stemte nei.

Bystyret har vedtatt å godta resultatet.