Enighet i Oslo – åpner for partsrettigheter!

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i Oslo kommune er på 1,7 prosent, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget. Partene er også enige om å jobbe systematisk for å få partsrettigheter i særavtaler for alle organisasjonene.

15. oktober 2020

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund. (Foto: SL)

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne natt til torsdag enige med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Alle ansatte i Oslo kommune får et tillegg på minimum 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år. For ansatte fra og med lønnstrinn 34 blir lønnsøkningen på 0,9 prosent.

Medbestemmelse i Oslo

I en protokolltilførsel, forplikter partene seg til å jobbe systematisk for å få partsrettigheter i særavtaler for alle organisasjonene.

– Dette er en viktig delseier for Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag. Vi har hatt et godt samarbeid om å få innfridd våre rettmessige krav om å få sitte ved forhandlingsbordet når det blant annet forhandles om arbeidstidsavtaler for medlemmene, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund.

– Skolenes landsforbund skal gripe fatt i dette, og vil nå jobbe aktivt politisk med den rødgrønne ledelsen i Oslo for å sikre alle organisasjoner en demokratisk og rettmessig plass ved forhandlingsbordet. Ansattes rett til medbestemmelse er en selvfølge i alle norske kommuner. Dette skal snart gjelde for våre medlemmer i Oslo også, fortsetter Vinje.

Konfliktrett på pensjonsordningen

Et felles krav fra arbeidstakersiden var å få pensjonsordningen inn i tariffavtalen. Dette fikk partene samlet gjennomslag for. Frem til i dag har partene kun hatt drøftingsrett, men ingen konfliktrett på pensjonsordningen.

– Dette er et viktig gjennomslag. Det innebærer en større trygghet og et sterkere vern av de ansatte og deres pensjonsvilkår, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund.

Partene har meklet i tre dager. Dersom de ikke hadde blitt enige, risikerte flere foreldre og barn i Oslo å møte stengte dører i barnehager og aktivitetsskoler torsdag morgen.

Skolenes landsforbund forhandler med Oslo kommune som en del av Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH). Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Creo er også med i denne forhandlingssammenslutningen.