Innspurt i mellomoppgjøret

Fristen for å komme til enighet er torsdag 30. april. Bakgrunn: Krever lønnstillegg for alle Fram mot fristen 30. april ved midnatt, skal LO…

29. april 2015

Runar Nørstad

Fristen for å komme til enighet er torsdag 30. april. Bakgrunn: Krever lønnstillegg for alle

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen er inne i en travel periode. (Foto: Kristian Brustad, LO Stat/SL)

Fram mot fristen 30. april ved midnatt, skal LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne prøve å bli enige med staten. De tre første representerer rundt 100.000 medlemmer.

Kravet er enkelt: Alle statsansatte må ivareta sin reallønnsutvikling.

Med lite penger i potten blir det garantert tøffe tak.

– Det er utfordrende. Vi er fem parter som har våre prioriteringer å ta hensyn til. Da sier det seg selv at det blir komplisert når det er lite friske midler i potten, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

– Vi skal som alltid gjøre hva vi kan for å komme i mål i forhandlinger innen fristen, sier forhandlingslederen til eget nettsted.

 

Likelønn og lavlønn

– Det er avgjørende for LO Kommune at det blir en profil på oppgjøret som fremmer likelønn og motvirker lavlønn, sa Mette Nord, leder av LO Kommunes forhandlingssammenslutning, da de overleverte kravene i mellomoppgjøret til KS.

LO og NHO er som kjent kommet til enighet om et nøkternt lønnsoppgjør, og partene i kommunal sektor avtalte en del tillegg for 2015 allerede i fjor.

I fjor ble lønnsrammen i KS-området noe lavere enn i frontfaget på grunn av streik, samtidig førte fjorårets forhandlinger til at kommuneansatte i år får lønnstillegg som ligger noe over.

Årets forhandlinger er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønnsjusteringer.

KS forhandler på vegne av alle landets kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo, samt kommunale bedrifter.

Forhandlingene omfatter en lønnsmasse på 184 milliarder kroner for nesten 400.000 arbeidstakere, organisert i 42 fagforeninger innenfor de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne.